Jak powinien wyglądać trening kręglarski?

Radosław Stachowiak

Podstawową zasadą dobrego przygotowania zawodniczek i zawodników do sezonu jest prawidłowy cykl treningowy, który ma na celu stabilizację formy i osiąganie najlepszych wyników w miesiącach maj-czerwiec. W miesiącach tych odbywają się najważniejsze starty kręglarzy: Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Świata. Podstawowy cykl treningowy składa się z trzech jednostek treningowych w tygodniu: – 1 trening ogólnorozwojowy – 2 treningi techniczne.

Trening ogólnorozwojowy

Kręglarstwo jest dyscypliną, w której dobry zawodnik musi posiadać bardzo dobrą wytrzymałość organizmu. Do tego, aby osiągnąć wysokie wyniki i utrzymać formę przez długi czas potrzebne jest dobre przygotowanie kondycyjne. Bardzo ważnym czynnikiem w przygotowaniach są systematyczne treningi ogólnorozwojowe. Trening ogólnorozwojowy powinien być przeprowadzony raz w tygodniu. Czas trwania: – dla zawodniczek 1 godzina – dla zawodników 2 godziny Trening ogólnorozwojowy powinien być przeprowadzony w możliwych wariantach: – marszobieg – na przemian 1 minuta biegu i 2 minuty szybkiego marszu – ćwiczenia gimnastyczne – gry zespołowe – jazda na rowerze – pływanie – siłownia

1 trening techniczny

1 trening techniczny na kręgielni ma charakter objętościowy, podczas którego zawodniczki oraz juniorzy młodsi wykonują 120 rzutów, a juniorzy i seniorzy 240 rzutów. Trening objętościowy powinien przebiegać według planu: Zawodniczki i juniorzy młodsi Juniorzy i seniorzy 50 rzutów „meczowych” 50 rzutów „zbieranych” 20 rzutów „zbieranych” po 3 rzutach kasowanie 100 rzutów „meczowych” 100 rzutów „zbieranych” 40 rzutów „zbieranych” po 3 rzutach kasowanie

2 trening techniczny

2 trening techniczny na kręgielni ma zadanie doskonalić grę do układów i pojedynczych kręgli. Podczas tego treningu zawodniczki i juniorzy młodsi wykonują 80 rzutów a juniorzy i seniorzy po 160 rzutów. Program treningu dla zawodniczek i juniorów młodszych: 10 rzutów do „pełnych” 10 rzutów do układu kręgli 1,2,4 dla grających lewą uliczkę lub 1,3,6 grających prawą uliczkę 20 rzutów do „pełnych” bez kręgli 3 i 8 dla grających lewą uliczkę lub 2 i 7 dla grających prawą uliczkę 10 rzutów do układu kręgli 5,8 dla grających lewą uliczkę lub 5,7 dla grających prawą uliczkę 10 rzutów do układu kręgli 2,3,4,5,6 10 rzutów do kręgla nr 6 dla grających lewą uliczkę lub kręgla nr 4 dla grających prawą ulicę 10 rzutów do „pełnych” Juniorzy i seniorzy trening grają z podwojoną liczbą rzutów.

Rozgrzewka

Przed każdym większym wysiłkiem, każdym ćwiczeniem ze znacznym obciążeniem konieczna jest rozgrzewka. Dzięki rozgrzewce w postaci kilku prostych, łatwych ćwiczeń oraz truchtowi, lekkim biegom i podskokom (np. na skakance), oddech się pogłębia, krążenie przyspiesza, poszczególne narządy i mięśnie mobilizują się do pracy, a stawy zostają rozluźnione. Wszystko to zwiększa wydajność organizmu i wpływa na uniknięcie kontuzji. Rozgrzewka przed każdym treningiem powinna trwać 6-12 minut.   Przykładowa rozgrzewka: – skłony tułowia – stojąc w rozkroku wykonaj opad w przód, po czym skręcaj tułów w lewo i prawo, wymachując ramionami. Nogi w kolanach wyprostowane; – ruchy kraulowe ramion – rozkrok, lekkie pochylenie tułowia w przód, po czym ćwicz krążenie ramion, imitując ruchy kraulowe (w przód, tył i na przemian); – boczne skłony i krążenie głową; – przysiady; – krążenia biodrami; – krążenie w lewo i prawo stawem skokowym; – wypad nogi „hamującej” do przodu.

Powyższy model treningu opracował Maciej Kląskała na podstawie materiałów szkoleniowych Andrzeja Łoszyka.
Źródło: Polski Serwis Kręglarski – www.kregle.net

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).