Kościańska Liga Bowlingu “Jedność” CUP – zapowiedź

Radosław Stachowiak

Dnia 30 marca 2023 roku o godz. 18:00 na kręgielni PoCOOLane Bowling Kościan (ul. Nacławska 27) rozpoczną się pierwsze w historii Powiatu Kościańskiego rozgrywki ligowe w ramach najpopularniejszej na świecie odmiany gry w kręgle (bowling), która została stworzona w oparciu o kręgle klasyczne. Organizatorem Kościańskiej Ligi Bowlingu „Jedność” CUP, która stanowi zadanie publiczne i jest współfinansowana ze środków Samorządu Powiatu Kościańskiego jest Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”.

W zmaganiach ligowych o charakterze amatorskim, które potrwają do końca maja 2023 roku, będą mogli wziąć udział pełnoletni mieszkańcy powiatu kościańskiego (w tym seniorzy).

Limit drużyn: 12
Składy drużyn (4-6 osób): kobiety, mężczyźni lub składy mieszane
Opłata startowa: 230 zł/drużyna
Liczba kolejek ligowych: 8 (1 w tygodniu)
Terminarz rozgrywek: marzec-maj 2023 r.
Dojazd na kręgielnię: we własnym zakresie (na koszt własny)

Termin przyjmowania zgłoszeń rozpocznie się w najbliższy piątek tj. 17.03.2023 r. o godzinie 15.00 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.bowling.jednosckoscian.pl

 

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).