Kościańskie Rady Osiedli w Kręgielni

Radosław Stachowiak

45 reprezentantów kościańskich Rad Osiedli wystartowało w Międzyosiedlowych Mistrzostwach Kręglarstwa Sportowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana. Wśród startujących liczne grono stanowili członkowie TSKK „Jedność”.

Zawody, których organizatorem była Rada Osiedla Gurostwo, rozegrano w sobotę 19 maja na kręgielni klasycznej w Gostyniu. Turniej był zaliczany do rankingu imprez w ramach sportowej rywalizacji Rad Osiedli.

W imprezie wystartowało 9 reprezentacji osiedli (3 mężczyzn + kobieta) oraz drużyna Urzędu Miejskiego na czele z wiceburmistrzem Maciejem Kasprzakiem. Każdy uczestnik musiał oddać po 40 rzutów.

W klasyfikacji drużynowej triumfowało osiedle Wolności zdobywając 719 punkty, przed os. Konstytucji 3-Maja – 707 pkt i os. Gurostwo – 675 pkt. Dalsze miejsca zajęły: IV – os. Jagiellońskie 584 pkt, V – os. Wesołe Miasteczko 566 pkt, VI – os. Piastowskie 469 pkt, VII – os. Sikorskiego 450 pkt, VIII – os. Błonie 439 pkt, IX – os. Śródmieście 431 pkt, X – Urząd Miejski 406 pkt.

W klasyfikacji przewodniczących rad osiedli (30 rzutów) triumfował Jarosław Stachowiak (os. Sikorskiego) – 110 pkt, przed Mirosławą Wojciechowską (os. Jagiellońskie) – 107 pkt, i Robertem Sekułą (os. Wolności – w zastępstwie Ireneusza Beszterdy) – 103 pkt. Kolejne miejsca zajęli: IV – Marek Michalak (os. Konstytucji 3-Maja) 101 pkt, V – Wojciech Noskowiak (os. Błonie – w zastępstwie Małgorzaty Noskowiak) 101 pkt, VI – Roman Wojdowski (os. Gurostwo) 90 pkt, VII – Włodzimierz Sendrowicz (os. Śródmieście) 79 pkt, VIII – Arletta Purczyńska (os. Piastowskie) 75 pkt, IX – Jerzy Wróblewski (os. Wesołe Miasteczko) 65 pkt.

Najlepszymi technikami turnieju zostali Janusz Kędzierski i Łukasz Naglik, którzy strącili po 3 „9-tki”.

KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).