Kręglarski Turniej Niepodległości o Puchar Starosty Śremskiego

Radosław Stachowiak

Tegoroczny Kręglarski Turniej Niepodległości (osiemnasty) po raz pierwszy był rozgrywany o Puchar Starosty. Rywalizowało w nim 89 osób ze Śremu, Kościana, Leszna, Poznania i Tarnowa Podgórnego. Reprezentowane były takie kluby, ogniska i stowarzyszenia jak: Sokół Śrem, Jedność Kościan, Start Poznań, Budowlani Poznań, MPK Poznań i OSiR Tarnowo Podgórne.

Turniej miał charakter otwarty, a więc grały także osoby niezrzeszone. Turniej rozgrywano w pięciu kategoriach: dzieci i młodzież do lat 16, kobiety amatorki, kobiety zrzeszone, mężczyźni amatorzy, mężczyźni zrzeszeni. Gracze z najmłodszej kategorii oddawali po 20 rzutów, a dorośli po 40 rzutów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary, medale i dyplomy, a osoby z miejsc II i III medale i dyplomy. Zawody sędziowali: sędzia klasy międzynarodowej Edward Jaskulski z Poznania jako sędzia główny, a także Krystyna Jechura ze Śremu i Maciej Rychlewski z Poznania.

Wyniki (w nawiasie ilość startujących):

Dzieci i młodzież do lat 16 (12):
1. Wiktoria Kotowska (Śrem) – 117
2. Kacper Przepiórka (Śrem) – 108
3. Monika Schutz (Śrem) – 106
4. Filip Płóciniczak (Śrem) – 105
5. Karol Kościelny (Śrem) – 101
6. Borys Naglik (Kościan) – 99

Kobiety amatorki (14):
1. Adrianna Wojciechowska (Kościan) – 257
2. Beata Kaczmarek (Leszno) – 256
3. Joanna Bartkowiak (Kościan) – 239
4. Bożena Kurzawska (Leszno) – 223
5. Aleksandra Bartkowiak (Kościan) – 220
6. Barbara Dobierska (Poznań-Budowlani) – 219

Kobiety zrzeszone (14):
1. Maria Michałowska (Sokół) – 292
2. Krystyna Kocemba (Sokół) – 282
3. Magdalena Kaźmierczak (Sokół) – 275
4. Galina Paszyńska (Jedność) – 273
5. Regina Gawłowska (Start) – 273
6. Dorota Borowiak (Jedność) – 270

Mężczyźni amatorzy (26):
1. Artur Ratajczak (Śrem) – 291
2. Michał Przyłuski (Śrem) – 291
3. Marcin Barnak (Śrem) – 287
4. Janusz Dutkiewicz (Poznań-Budowlani) – 279
5. Marian Król (Poznań) – 264
6. Maciej Maćkowiak (Śrem) – 263

Mężczyźni zrzeszeni (23):
1. Roman Bartkowiak (Jedność) – 288
2. Rafał Wachowiak (Sokół) – 287
3. Andrzej Gorzkiewicz (Sokół) – 286
4. Zbigniew Staniszewski (Sokół) – 285
5. Wiesław Hantkiewicz (Sokół) – 281
6. Jacek Lewandowski (Sokół) – 280

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).