Kręglarze kościańscy grali w Gostyniu

Radosław Stachowiak

Na kręgielni klasycznej w dniu 13 września w Gostyniu rozegrano VI Indywidualny Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Kościana. W sobotnie popołudnie rywalizowało 62 zawodników w kategoriach kobiet i mężczyzn zrzeszonych (15), kobiet i mężczyzn niezrzeszonych (22) , młodzików (11) i dzieci (14).

Organizatorem zawodów był TSKK “Jedność” Kościan przy współorganizacji z Urzędem Miasta Kościan. Turniej przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze, sportowej rywalizacji i głośnego dopingu widowni. Emocji jak zawsze nie zabrakło i trwały one do ostatnich minut rozgrywek. Gościem zawodów był p. vice-burmistrz Maciej Kasprzak, który przyglądał się rywalizacji uczestników i dopingował ich. Według regulaminu kobiety i mężczyźni oddawali po 40 rzutów, młodzicy po 30 rzutów oraz dzieci po 20 rzutów.

W kategorii kobiet zrzeszonych triumfowała Dorota Borowiak z wynikiem 219 pkt., II miejsce Joanna Bartkowiak 206 pkt. III miejsce Marta Szkodzińska-Langner 197 pkt, IV m. Galina Paszyńska 192 pkt., Irmina Naglik V m. 161 pkt. i Joanna Napierała 143 pkt.

W Kategorii mężczyzn zrzeszonych zwyciężył Roman Bartkowiak 231 pkt., przed Wiesławem Brzóską 215 pkt., Grzegorzem Brodowiakiem 214 pkt., Łukaszem Naglikiem 214 pkt., Krystianem Książkiewiczem 203 pkt. i Mirosławem Piskorkiem 201 pkt.

W kategorii kobiet niezrzeszonych I miejsce zdobyła Anna Brzóska 130 pkt., II miejsce Dorota Durka 126 pkt., III m. Książkiewicz Rita 114 pkt., IV m. Zemler Aldona 112 pkt.,V m. Bartkowiak Danuta 111 pkt., VI miejsce Brodowiak Urszula 97 pkt.

W kategorii mężczyzn niezrzeszonych I miejsce Tomasz Matuszewski 175 pkt., II miejsce Stanisław Janek 172 pkt., III m. Zemler Leszek 154 pkt., IV m. Włodzimierz Przydróżny 154 pkt., V m. Książkiewicz Dariusz 147 pkt., VI m. Książkiewicz Adrian 145 pkt.

Wśród młodzików triumfował Nikodem Matuszewski 142 pkt., przed Iwo Naglikiem 139 pkt, III m. Adrianna Wojciechowska 137 pkt,, IV m. Aleksandra Bartkowiak 117 pkt., V m. Olejnik Mateusz 107 pkt. i VI m. Toperek Laura 101 pkt. W kategorii dzieci zatriumfowała Martyna Dorynek 86 pkt., przed Weroniką Durką 86 pkt., III m. Marcelina Kuczma 73 pkt., IV m. Maksymilian Maćkowiak 73 pkt., V m. Matuszewski Bartosz II 72 pkt., VI m. Borys Naglik 72 pkt.

Sędzią głównym zawodów był Sebastian Bartkowiak oraz sędziowie pomocniczy Marta Szkodzińska-Langner , Marcin Langner i Joanna Bartkowiak.

Zwycięzcom triumfującym w zawodach wręczono puchary, statuetki, medale oraz nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy i goście zawodów otrzynali znaczki okolicznościowe do przypięcia na koszulkach.

Zarząd klubu TSKK “Jedność” Kościan pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do wspierania naszych społecznych inicjatyw w celu kultywowania kręglarstwa sportowego wśród społeczeństwa miasta i powiatu kościańskiego – w zmierzaniu do reaktywowania obiektu w Kościanie i kontynuacji bogatej historii tego sportu.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).