Memoriał Powstania Wielkopolskiego – 2 turniej cyklu Turnieju Miast – Wronki 23-24.11.2018

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

93 uczestników z całej Polski uczestniczyło turnieju Memoriale Powstania Wielkopolskiego.
Turniej rozgrywany był w ramach cyklu Turnieju Miast i skierowany do wszystkich amatorów kręglarstwa klasycznego.
W tych dniach, oprócz sportowych emocji pokazano kawałek historii w postaci wystawy poświęconej Walentemu Błażejewskiemu i wronieckim powstańcom, obejrzano film z rekonstrukcją wydarzeń (z udziałem Stowarzyszenia Historica) oczywiście w temacie Powstania Wielkopolskiego. 
Dzięki Historica można było podziwiać pełny ekwipunek powstańca.
W samym turnieju poziom był bardzo wysoki. Wśród kobiet wygrała Izabela Cwojdzińska (390) z Tarnowa Podgórnego a pośród mężczyzn Ryszard Kotra (398) z Brzeska.

Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca:

Mężczyźni:

38. Borowiak Marek – 357 pkt

43. Brodowiak Grzegorz – 353 pkt

48. Bartkowiak Sebastian – 348 pkt

61. Bartkowiak Roman – 330 pkt

62. Zemler Witold – 327 pkt

63. Piskorek Mirosław – 325 pkt

64. Brzóska Wiesław – 325 pkt

67. Flisikowski Eugeniusz – 299 pkt

68. Bobrowski Marcin – 275 pkt

Kobiety:

16. Bartkowiak Joanna – 350 pkt

19. Borowiak Dorota – 347 pkt

24. Paszyńska Galina – 326 pkt

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).