Międzyosiedlowe Drużynowe Mistrzostwa Kościana 2016

Roman Bartkowiak

Na kręgielni klasycznej w Gostyniu w dniu 21.05.2016r. w godzinach od 14.00 – 18.00 rozegrano Międzyosiedlowe Drużynowe Mistrzostwa o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Kościana. Organizatorem zawodów była Rada Osiedla Gurostwo. W turnieju wystartowało 9 (pięcioosobowych) reprezentacji kościańskich osiedli. Do klasyfikacji generalnej zliczane były 4 najlepsze wyniki osiągnięte przez członków każdej drużyny. Uczestnicy musieli oddać po 40 rzutów.

I MIEJSCE OS.KONSTYTUCJI 3-GO MAJA (819 pkt.)
1. Janek Stanisław – 202 pkt.
2. Michalak Marek – 162 pkt. – wynik skreślony
3. Malicki Marek – 208 pkt.
4. Borowiak Dorota – 197 pkt.
5. Borowiak Marek – 212 pkt.

II MIEJSCE OSIEDLE WOLNOŚCI (768 pkt.)
1. Piskorek Mirosław – 189 pkt.
2. Matuszewski Nikodem – 202 pkt.
3. Paszyńska Galina – 200 pkt.
4. Bartkowiak Roman – 197 pkt.

III MIEJSCE OSIEDLE GUROSTWO (732 pkt.)

1. Naglik Irmina – 159 pkt.
2. Naglik Borys – 169 pkt.
3. Naglik Łukasz – 218 pkt.
4. Napierała Jarosław – 186 pkt.
5. Mądry Adam – 124 pkt. – wynik kreślony

IV m. Os. Wesołe Miasteczko – 662 pkt.
V m. Os. Jagiellońskie – 612 pkt.
VI m. Śródmieście – 581 pkt.
VII m. Os. Błonie – 578 pkt.
VIII m. Os. Sikorskiego – 550 pkt.
IX m. Os. Piastowskie – 505 pkt.

Za zdobycie I miejsca ufundowano puchar oraz dyplom i nagrody rzeczowe. Natomiast drużyny, które wywalczyły drugie i trzecie miejsce otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Najlepszym technikiem okazał się Marek Malicki uzyskując 4 dziewiątki. Nagrody wręczyli Przewodniczący Rady Miasta Piotr Ruszkiewicz i jego zastępca Maciej Zielonka.

Rozegrany został również turniej pomiędzy przewodniczącymi rad osiedli, w którym najlepszym okazał się Karol Dobroń z Osiedla Jagiellońskiego uzyskując 96 pkt na 20 rzutów.

Zmagania kilkugodzinnej walki przebiegały bardzo sprawnie i składnie organizacyjnie przez prowadzących sędziów zawodów Romana Bartkowiaka i Marka Malickiego oraz Joannę Bartkowiak z TSKK „Jedność” Kościan. Rywalizacja trwała do samego końca turnieju.

/-/ Roman Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).