Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Bowlingu 16-17 czerwca 2023 – zapowiedź

Radosław Stachowiak

Informujemy, że w dniach 16-17 czerwca 2023 roku na kręgielni PoCOOLane Bowling Kościan (ul. Nacławska 27) rozegrane zostaną Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Bowlingu.

Organizatorem turnieju, który stanowi zadanie publiczne i jest współfinansowany ze środków Samorządu Powiatu Kościańskiego jest Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”.

Kategorie: dzieci (6-12 lat), juniorzy (13-17 lat), kobiety, mężczyźni

Opłata startowa:

  • 10 zł dzieci i juniorzy (mieszkańcy powiatu),
  • 20 zł kobiety i mężczyźni (mieszkańcy powiatu),
  • 30 zł kobiety i mężczyźni (spoza powiatu)

Dojazd na kręgielnię: we własnym zakresie (na koszt własny).

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane od dnia 21.05.2023 r. od godziny 15.00 do 4.06.2023 r. do godz. 20:00 (lub do czasu wyczerpania limitu miejsc) za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.jednosckoscian.pl/zapisy

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).