Na czym polega gra w kręgle?

Radosław Stachowiak

Najprościej rzecz ujmując “gra w kręgle” polega na przewracaniu jak największej ilości kręgli za pomocą specjalnej kuli.

W kręglarstwie klasycznym jest 9 kręgli o wysokości 40 cm i wadze 1750 g ustawionych na planie rombu. Kula wykonana jest z jednorodnej masy z tworzywa sztucznego o średnicy 160 mm i wadze ok. 2850 g (dzieci i młodzież -grają kulami mniejszymi i lżejszymi tzn. o średnicy 150 mm i wadze ok. 2370 g).

Tor kręglarski składa się z rozbiegu o długości 6,5 m i szerokości 1,7 m – gdzie zawodnik wypuszcza kule – oraz z toru właściwego o długości 19,5 m, który kończy się “szachownicą” z kręglami.

Jak zliczane są punkty?

Zawodniczki i zawodnicy podczas startu oddają łącznie 120 rzutów – w 4 czterech seriach po 30 rzutów na torze. Każde 30 rzutów podzielone jest na 15 rzutów do “pełnych” i 15 do “zbieranych”.

Przy grze do “pełnych” kręglarz oddaje rzuty zawsze do wszystkich 9 kręgli po każdym rzucie, natomiast  w “zbieranych”, po pierwszym rzucie “rozbijającym” – następuje w kolejnych rzutach “dobijanie” pozostałych kręgli, aż do strącenia wszystkich. W następnym rzucie ponownie zaczyna się od rozbijania itd. W przypadku nie trafienia kulą w żaden kręgiel zalicza się rzut zerowy, zwany potocznie “dziurą”. Na rozegranie swoich rzutów gracz ma określoną ilość czasu, którego przekroczenie powoduje zaliczenie pozostałych rzutów jako wynik zerowy. Każdy kręgiel ma wartość 1 pkt. Zatem wynik jest sumą strąconych kręgli we wszystkich rzutach.

Przy równych wynikach o kolejności graczy decyduje lepszy wynik uzyskany w grze do “zbieranych”, następnie ilość rzutów zerowych, ewentualnie liczba strąconych 9, czyli trafienia wszystkich kręgli w jednym rzucie. Tak jak w innych dyscyplinach sportowych za przewinienia zawodnicy zostają karani żółtymi i czerwonymi kartkami, a nad przestrzeganiem przepisów gry czuwają sędziowie.

Źródło: Polski Serwis Kręglarski – www.kregle.net

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).