Pierwszy turniej par i mix we Wronkach

Radosław Stachowiak

W dniu 16 czerwca na kręgielni we Wronkach odbył się pierwszy turniej par i mix. Do udziału w turnieju zgłosiło się wielu zawodników i zawodniczek, którzy niejednokrotnie brali udział w turniejach organizowanych we Wronkach. Drużyny 2 osobowe składały się w zależności od samych zawodników.

Mogły być pary, czyli kobieta + kobieta lub mężczyzna + mężczyzna lub mix kobieta + mężczyzna. Turniej odbywał się w bardzo miłej i można powiedzieć rodzinnej atmosferze, dzięki czemu doping dla zawodników nie ustawał. Organizatorzy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania przeprowadzając cały turniej koncertowo.

WYNIKI – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).