Podziękowanie dla sponsorów za okazaną pomoc

Roman Bartkowiak

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe i rzeczowe, które otrzymaliśmy jako Klub Sportowy TSKK “Jedność Kościan” przy organizacji wszystkich tegorocznych zawodów kręglarskich o zasięgu lokalnym i powiatowym.

Idea rozwoju fizycznego jest bardzo ważna i co najważniejsze nadal dostrzegana przez ludzi. Sport to zwłaszcza dla dzieci i młodzieży jedna z dróg rozwoju. Jednak, aby go uprawiać potrzebni są ludzie dobrej woli.

Nasz klub może się przyczynić do rozwoju młodych ludzi właśnie dzięki Państwa ofiarności, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy i jednocześnie zapraszamy do współpracy podczas kolejnych organizowanych przez nas imprez sportowych. Szczególne podziękowania kierujemy do:

– Pani Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Adamczak
– Pana Posła Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Ziemniaka
– Firmy Budowlanej Sabud Zdzisław Szyguła
– Biura Rachunkowego Jerzy Szyguła
– Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– PSS Społem Kościan
– Piekarni Marek Sworacki
– Piekarni Walenciak Sp. J.
– Hurtowni BAS w Kościanie
– Przedsiębiorstwa Produkcji Spożywczej FRYKAS Sp. z. o. o
– Urzędu Miejskiego w Kościanie
– Starostwa Powiatowego w Kościanie

Dziękujemy również sponsorom, którzy chcieli pozostać anonimowi, a także tym, których być może pominęliśmy przez nieuwagę.

Ze sportowym pozdrowieniem

“DOBRY RZUT”

Zarząd TSKK JEDNOŚĆ Kościan

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).