Puchar Agroturystyki Róża we Wronkach

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Kolejne zmagania na kręgielni we Wronkach odbyły się w sobotę 23 listopada 2013 r. z cyklu turniejów organizowanych przez ASK Wronki i 9-Amica Wronki. Tym razem zawody na kręgielni odbywały się pod patronatem Agroturystyki „ RÓŻA” z Obelzanek. Chętnych zawodników do startu w tym turnieju jak zawsze nie brakowało.

W kategorii mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Tomasz Michalak który z wynikiem 382 kręgle zdobył 1 miejsce w turnieju. Tylko o 7 kręgli mniej wykulał drugi w klasyfikacji mężczyzn Marek Matuszczak i zakończył turniej z wynikiem 375 kręgli.

Na trzecim stopniu podium uplasował się Karol Nowak z Sierakowa z wynikiem 370 kręgli. W klasyfikacji indywidualnej na pierwszym miejscu podium stanęła Garczarek Brygida z Wronek z wynikiem 364 kręgle. Na drugim miejscu podium z wynikiem 360 kręgli zakończyła zawody Bogusława Ułasewicz z Tarnowa Podgórnego i na ostatnim miejscu podium zakończyła start Spychała Marzena z wynikiem 354 zbitych kręgli.

Nagrody dla najlepszych uczestników i uczestniczek wręczali właściciele a zarazem Sponsorzy zawodów Róża i Marian Nowakowie.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).