Puchar Polski i Puchar Starosty – zaproszenie, informacja

Radosław Stachowiak

TSKK Jedność Kościan otrzymało zaproszenie od zaprzyjaźnionego klubu TKKF SOKÓŁ Śrem na organizowane turnieje: Puchar Polski i Puchar Starosty. Ponieważ zaproszenie dotyczy dwóch par, tj. 1 para Puchar Polski i 1 para Puchar Starosty, zarząd wytypował dwie najlepsze pary ostatniego sezonu do uczestnictwa w turniejach.

1 para – Borowiak Dorota oraz Borowiak Marek – Puchar Polski
2 para – Paszyńska Galina i Sebastian Bartkowiak – Puchar Starosty

Poniżej przedstawiamy treść zaproszenia:

2012-08-21
Puchar Polski i Puchar Starosty – zaproszenie, informacja

Zaproszenie

W dniach 23-25 sierpnia 2012 roku na torach naszej kręgielni przy ul. Zamenhofa 7 odbędzie się XX Międzynarodowy Puchar Polski “Parkiet 2012” oraz XII Międzynarodowy Turniej Kręglarski o Puchar Starosty Śremskiego. Oficjalne otwarcie zawodów z udziałem władz gminy i powiatu odbędzie się w piątek 24 sierpnia o godz. 9:30. Kręglarki i kręglarzy z Polski startujących w zawodach prosimy o przybycie o godz. 8:00. Zapraszamy wszystkich sympatyków kręglarstwa do wzięcia udziału w uroczystości otwarcia zawodów oraz do kibicowania grającym zawodniczkom i zawodnikom.

Zarząd Ogniska TKKF “Sokół” Śrem

Informacja o turniejach:

Z uwagi na fakt posiadania tylko dwóch torów, część kręglarek i kręglarzy z Polski zagra już w czwartek – początek o godz. 14:15. Wieczorem trenować będą zawodniczki i zawodnicy z Danii i Niemiec. W piątek, po oficjalnym otwarciu zawodów kontynuowana będzie rywalizacja mikstów w Pucharze Polski, która potrwa do godz. 21:00. W sobotę w godz. 8:30-13:00 odbędą się finały indywidualne z udziałem pięciu najlepszych kobiet i pięciu najlepszych mężczyzn z mikstów. O godz. 13:15 rozpocznie się Puchar Starosty, który potrwa do godz. 17:30.
Ogłoszenie oficjalnych wyników oraz wręczenie najlepszym pucharów, medali i dyplomów nastąpi o godz. 20:00 w sali Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Kolejowej w Śremie.

/-/ Roman Robaszyński

W XX Międzynarodowy Pucharze Polski “Parkiet 2012” w klasyfikacji mikstów nasza para Dorota Borowiak i Marek Borowiak z łącznym wynikiem 1552 pkt została sklasyfikowana na 19-tej pozycji. W klasyfikacji indywidulanej kobiet Dorota Borowiak z wynikiem 713 pkt zajęła 20 miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej mężczyzn Marek Borowiak z wynikiem 839 pkt zajął 13 miejsce.

W sobotę 25 sierpnia rozegrano również XII Międzynarodowy Turniej Kręglarski o Puchar Starosty Śremskiego, w którym wystartowało dwadzieścia zawodniczek i zawodników reprezentujących wszystkie państwa i kluby biorące udział w zawodach. Każdy ze startujących oddawał 60 rzutów. Prowadzono wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn. Nasi reprezentanci zajęli kolejno 13 (Sebastian Bartkowiak – 419 pkt) i 17 miejsce (Galina Paszyńska – 372 pkt).

Klasyfikacja generalna XX Międzynarodowego Pucharu Polski “Parkiet 2012” oraz XII Międzynarodowego Turnieju Kręglarskiego o Puchar Starosty Śremskiego – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).