Puchar wiosny Leszno 03.05.2018

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 3 maja 2018 na torach kręgielni klasycznej w Lesznie rozegrano turniej o Puchar Wiosny. W turnieju udział wzięło łącznie 57 osób z Kościana, Leszna, Gostynia, Pleszewa, Poznania, Tarnowa Podgórnego, Lubonia, Wróbel,  Mosiny i Pudliszek. Barwy klubowe TSKK Jedność reprezentowało siedmioro zawodników.

Bardzo wysokie – 16 miejsce zajął Roman Bartkowiak zdobywając 358 pkt i tym samym  zakwalifikował się do finału turnieju. Kolejni zawodnicy uplasowali się następujących pozycjach:

44. Sebastian Bartkowiak

49. Witold Zemler

50. Eugeniusz Flisikowski

51. Galina Paszyńska

54. Mirosław Piskorek

55. Joanna Bartkowiak

Ze sportowym pozdrowieniem

DOBRY RZUT

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).