Rzuty królewskie o mistrza klubu 2015

Roman Bartkowiak

W dniu 12.12.2015 r. w kręgielni klasycznej w OSiR w Gostyniu członkowie klubu TSKK “Jedność” Kościan rozegrali Turniej Kręglarski do pełnych o Puchar MISTRZA KLUBU na rok 2015. Klub liczy 49 członków. Do gry zgłosiły się 34 osoby w kategoriach kobiet, mężczyzn, młodzików i dzieci.

Kategoria kobiet / 40 rzutów/
I miejsce Marta Szkodzińska – Langner – 212 pkt
II miejsce Dorota Borowiak – 199 pkt
III miejsce Galina Paszyńska – 184 pkt
IV miejsce Mirosława Wojciechowska – 177 pkt
V miejsce Irmina Naglik – 142 pkt
VI miejsce Aurelia Stachowiak – 129 pkt

Kategoria mężczyzn / 40 rzutów/
I miejsce Marek Borowiak – 221 pkt
II miejsce Roman Bartkowiak – 217 pkt
III miejsce Krystian Książkiewicz – 214 pkt
IV miejsce Marcin Langner – 213 pkt
V miejsce Wiesław Brzóska – 211 pkt
VI miejsce Grzegorz Brodowiak – 210 pkt

Kategoria młodzików / 40 rzutów/
I miejsce Adrianna Wojciechowska – 180pkt
II miejsce Aleksandra Bartkowiak – 178 pkt
III miejsce Kamila Chwastyniak – 122 pkt
IV miejsce Martyna Kuczma – 114 pkt

Kategoria Dzieci / 30 rzutów/
I miejsce Borys Naglik – 103 pkt
II miejsce Oliwier Wojciechowski – 89 pkt
Najmłodszy uczestnik Szymon Bartkowiak /20 rzutów/ – 32 pkt

W ocenie uczestników sobotniego turnieju – Rzuty Królewskie powinny być corocznie kontynuowane. Podsumowanie roku 2015 jest szczególne bowiem było zauważalne podczas startów w licznych turniejach o charakterze okręgowym, krajowym i międzynarodowym.

W imieniu Zarządu w imieniu TSKK “Jedność” Kościan kieruję szczególne podziękowania zawodniczkom i zawodnikom klubu, którzy odnieśli sukcesy na czołowych miejscach w turniejach w 2015 roku.

Ze sportowym pozdrowieniem
„DOBRY RZUT”

Prezes
Roman Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).