Sebastian Bartkowiak z kolejnymi uprawnieniami

rptnb
Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz klubowicz Sebastian Bartkowiak ukończył kurs instruktora Bowlingu i otrzymał uprawnienia instruktorskie w tej odmianie kręgli. Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnych uprawnień.

Nadmienić należy, że Sebastian Bartkowiak posiada już uprawnienia trenerskie w zakresie kręglarstwa parkietowego i klasycznego oraz uprawnienia I klasy sędziowskiej parkietowej i II klasy sędziowskiej w kręglarstwie klasycznym.

W naszym klubie uprawnienia posiadają jeszcze 3 osoby:

  • Joanna Bartkowiak posiada uprawnienia trenerskie w kręglarstwie parkietowym, jak i klasycznym oraz sędziowskie kategorii II w kręglarstwie parkietowym i III w klasyku.
  • Roman Bartkowiak posiada uprawnienia trenerskie w parkiecie i klasyku oraz sędziowskie kategorii III w obu odmianach kręglarstwa
  • Marek Malicki posiada uprawnienia sędziowskie kategorii III w kręglarstwie klasycznym.

Życzymy wszystkim naszym klubowiczom podobnych osiągnięć

Ze sportowym pozdrowieniem

Dobry Rzut

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).