Sprawdzian kręglarzy na GRAND PRIX POLSKI 2015-2016

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

SPRAWDZIANY KOŚCIAŃSKICH KRĘGLARZY W INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH PUCHARACH I MISTRZOSTWACH POLSKI GRAND PRIX Polski do pełnej „dziewiątki” na 60 rzutów w kategorii kobiet i mężczyzn.

W 5-ciu turniejach 2015-2016 tj. Puck, Wronki, Gostyń, Poznań , Sieraków startowało 395 zawodniczek i zawodników z klubów krajowych tj. kobiet 114, mężczyzn 281 posiadających licencję PZK.

Ogólnie sklasyfikowanych zostało 36 kobiet. Zwyciężyła Izabela Cwojdzińska z ALFY- VECTOR Tarnowo Podgórne uzyskując sumę kręgli 1460 osiągając 770 pkt. Drugie miejsce zajęła Ułasewicz Bogusława CZARNA KULA Poznań z łączną sumą kręgli 1717 z 750 punktami. Trzecie miejsce przypadło Marzennie Spychała – 1724 kręgle i 740 pkt.

Zawodniczki z TSKK „JEDNOŚĆ” ogólnie uplasowały się:
– Dorota Borowiak – 13 miejsce 1605 kręgli – 335 pkt./najlepszy start 331 kręgli i 130 pkt . 8 miejsce – Gostyń/
– Galina Paszyńska – 18 miejsce – 1570 kręgli – 240 pkt. / najlepszy start 13 miejsce – 345 kręgli i 80 pkt.- Sieraków/

Ogólnie sklasyfikowano 113 mężczyzn. I miejsce Rafał Biderman ze START-u Gostyń zdobywając 1465 kręgli i 580 pkt., II Miejsce Zagata Andrzej z SGLK Gostyń osiągając 1455 kręgli i 500 pkt. III miejsce – Machniewski Jakub z AMICA Wronki z wynikiem 1777 kręgli i 495 pkt.

Zawodnicy z TSKK „JEDNOŚĆ” Kościan uplasowali się na miejscach jak niżej:
21 miejsce – Borowiak Marek – 1629 kręgli i 200 pkt./ Puck – III miejsce 355 kręgli 180 pkt./
38 miejsce – Bartkowiak Roman – 1299 kręgli i 115 pkt./ najlepszy start Sieraków 360 kręgli i 100 pkt./
52 miejsce – Brzóska Wiesław – 1620 kręgli i 30 pkt.
57 miejsce – Zemler Witold -1441 kręgli i 25 pkt.
61 miejsce – Sebastian Bartkowiak – 1262 kręgle i 20 pkt
63 miejsce – Brodowiak Grzegorz – 1225 kręgli i 20 pkt
64 miejsce – Malicki Marek – 1104 kręgle i 20 pkt
67 miejsce – Janek Stanisław – 946 kręgli i 15 pkt.
69 miejsce – Książkiewicz Krystian – 635 kręgli i 10 pkt.

W ogólnej klasyfikacji GRAND PRIX Polski do pełnej „dziewiątki” 2015-2016 zawodniczki i zawodnicy TSKK „JEDNOŚĆ” zamknęli się pierwszej połowie sklasyfikowanych startujących, co jest dobrym rezultatem tym bardziej, że nie posiadamy własnej bazy treningowej.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).