Trudny los kościańskich kręglarzy (reportaż wideo)

Radosław Stachowiak

Od wielu lat kościańscy kręglarze czekają na spełnienie obietnic władz miejskich Kościana dotyczących budowy kręgielni. Mimo składanych publicznie deklaracji, że kręgielnia powstanie w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie – w miejscu po byłej dyskotece – nic w tym temacie się nie dzieje. Budynek choć wpisany jest w Plan Rewitalizacji Parku (z którego tak dumni byli włodarze jeszcze 5 lat temu) do dzisiaj świeci pustkami i niszczeje. Pojawiła się także informacja, że ma ona zostać rozebrany…

Prezes Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich Jedność Roman Bartkowiak zdecydował się opowiedzieć przed kamerą o trudnym losie kościańskich kręglarzy, niewielkim wsparciu ze strony miasta, specyfice kręglarstwa sportowego, a także różnicach pomiędzy bowlingiem a kręglami klasycznymi, jak również odniósł się do planu budowy kręgielni w Kościanie.

W materiale wideo przedstawiono najciekawsze fragmenty (z ponad półtoragodzinnego) wywiadu oraz krótką relację z ostatniego turnieju klubowego, który odbył się 5 listopada 2017 roku w Gostyniu. Ponadto przytoczone zostały archiwalne wypowiedzi burmistrza Michała Jurgi i jego zastępcy Macieja Kasprzaka.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu wideo poświęconego kręglarzom z Kościana!

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).