Trudny los kościańskich kręglarzy (reportaż wideo)

Radosław Stachowiak
Latest posts by Radosław Stachowiak (see all)

Od wielu lat kościańscy kręglarze czekają na spełnienie obietnic władz miejskich Kościana dotyczących budowy kręgielni. Mimo składanych publicznie deklaracji, że kręgielnia powstanie w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie – w miejscu po byłej dyskotece – nic w tym temacie się nie dzieje. Budynek choć wpisany jest w Plan Rewitalizacji Parku (z którego tak dumni byli włodarze jeszcze 5 lat temu) do dzisiaj świeci pustkami i niszczeje. Pojawiła się także informacja, że ma ona zostać rozebrany…

Prezes Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich Jedność Roman Bartkowiak zdecydował się opowiedzieć przed kamerą o trudnym losie kościańskich kręglarzy, niewielkim wsparciu ze strony miasta, specyfice kręglarstwa sportowego, a także różnicach pomiędzy bowlingiem a kręglami klasycznymi, jak również odniósł się do planu budowy kręgielni w Kościanie.

W materiale wideo przedstawiono najciekawsze fragmenty (z ponad półtoragodzinnego) wywiadu oraz krótką relację z ostatniego turnieju klubowego, który odbył się 5 listopada 2017 roku w Gostyniu. Ponadto przytoczone zostały archiwalne wypowiedzi burmistrza Michała Jurgi i jego zastępcy Macieja Kasprzaka.

Zapraszamy do obejrzenia reportażu wideo poświęconego kręglarzom z Kościana!

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).