Turniej charytatywny – gram dla Waldka

Radosław Stachowiak

5 maja 2013 na kręgielni TKKF Sokół Śrem został rozegrany turniej charytatywny zorganizowany przez naszą koleżankę Agatę Suchocką. Współorganizatorem było ognisko Sokoła, na którego obiekcie odbyły się zawody. Patronat nad imprezą sprawowało Radio Merkury oraz Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział wielkopolska, którego przedstawiciele oraz członkowie również pojawili się w Śremie dopingując wszystkich grających, oraz przewodniczącą oddziału która również zaliczyła swój 1 start na kręgielni parkietowej.

Cel był szczytny graliśmy dla Waldka chorego na SM co przełożyło się na frekwencje. Na torach stanęło 49 zawodników, 26 kobiet i 23 mężczyzn, reprezentujących 8 klubów: ASK Wronki, Budowlani Poznań, Start Poznań, Poznań, Czapury, Sokół Śrem, Wilkowice. Nie brakowało także kręglarzy z TSKK Jedność Kościan, którzy także przyłączyli się do akcji.

Zawody rozgrywano z podziałem na 2 kategorię: kobiety i mężczyźni. Każdy z grających oddawał po 40 rzutów, a narzut dla wszystkich był dowolny. Wszyscy startujący w zawodach otrzymali pamiątkowe koszulki, w których solidarnie startowali pokazując wsparcie dla chorych na SM. Najlepsi w swych kategoriach otrzymali medale, dyplomy i puchary.

WYNIKI (NAJLEPSZA SZÓSTKA)

KOBIETY

1. Krystyna Kocemba (Sokół Śrem) – 279
2. Jolanta Janowicz (Sokół Śrem) – 276
3. Regina Gawłowska (Start Poznań) – 273
4. Joanna Bartkowiak (Jedność Kościan) – 265
5. Krystyna Łucka (Sokół Śrem) – 261
6. Krystyna Jechura (Sokół Śrem) – 261

MĘŻCZYŹNI

1. Romana Robaszyński (Sokół Śrem) – 287
2. Wiesław Hantkiewicz (Sokół Śrem) – 279
3. Sebastian Bartkowiak (Jedność Kościan) – 276
4. Kamil Gustowicz (Poznań) – 274
5. Roman Bartkowiak (Jedność Kościan) – 273
6. Dawid Idziak (Sokół Śrem) – 266

KLASYFIKACJA GENERALNA – zobacz

Najważniejsze jest to, że dzięki kręglarzom i sympatykom kręgli udało się zebrać 889 PLN na rzecz akcji „Choroba nie drużba” !!! Pieniądze te zostały już wpłacone na subkonto, na którym prowadzona jest akcja. Organizatorka złożyła podziękowania za hojność i wielkie serce – dla wszystkich graczy a także dla tych, którzy nie zagrali, a dorzucili swój datek dla Waldka. O podniebienia wszystkich uczestników zadbali jak zwykle p. Halinka i p. Jan, od samego rana pomagali w organizacji imprezy.

Wielkim zrozumieniem i gestem w stosunku do Waldka wykazali się nasi kręglarze; Sebastian Bartkowiak dedykując dla Niego swoją grę i wygrany medal, a Roman Bartkowiak przekazując na pamiątkę swój Dyplom za zajęcie 5 miejsca. Tym samym łącząc się z Waldkiem Sebastian Bartkowiak powiedział, że: “Mimo braku odniesienia sukcesu w turnieju organizowanym dla Niego, i tak jesteś już wygranym człowiekiem. I tak jesteś Wielki”.

Waldku czekamy na pocztówkę z Bornego Sulinowa.

Ze Sportowym Pozdrowieniem

DOBRY RZUT

ZARZĄD TSKK Jedność

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).