Turniej miast w kręgielni klasycznej w Gostyniu

Radosław Stachowiak

W sobotę 11 października 2014 roku w Gostyniu, na torach kręgielni klasycznej klubu KS “Start” Gostyń został rozegrany Turniej Miast. Inicjatorem Turnieju był Roman Bartkowiak – prezes TSKK “Jedność” Kościan.

W zawodach wzięło udział sześć czteroosobowych drużyn (trzy reprezentowały “Jedność” Kościan, dwie “Sokół” Śrem, a jedna “ASK” Wronki). Każdy z grających oddawał 60 rzutów do pełnych, a wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja drużynowa:

1. “Sokół” II Śrem – 1283
Rafał Wachowiak – 353
Maria Michałowska – 347
Krystyna Kocemba – 307
Jolanta Janowicz – 276
2. “Sokół” I Śrem – 1251
Andrzej Gorzkiewicz – 333
Roman Robaszyński – 324
Magdalena Kaźmierczak – 302
Małgorzata Bartkowiak – 292
3. “Jedność” II Kościan – 1201
Galina Paszyńska – 333
Roman Bartkowiak – 322
Grzegorz Brodowiak – 312
Witalij Manujłow – 234
4. “ASK” Wronki – 1129
5. “Jedność” I Kościan – 1052
6. “Jedność” III Kościan – 908

Najlepsi w klasyfikacji indywidualnej:

1. Rafał Wachowiak (“Sokół” II Śrem) – 353
2. Maria Michałowska (“Sokół” II Śrem) – 347
3. Andrzej Gorzkiewicz (“Sokół” I Śrem) – 333
4. Galina Paszyńska (“Jedność” II Kościan) – 333
5. Roman Robaszyński (“Sokół” I Śrem) – 324
6. Roman Bartkowiak (“Jedność” II Kościan) – 322

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).