Turniej Miast w Pucku

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 24 marca 2018 roku w Pucku odbyły się zawody w ramach cyklu Turnieju Miast kręglarzy z 12 miast Polski – Tucholi, Brzeska, Wronek, Leszna, Tarnowa Podgórnego, Gostynia, Pucka, Śremu, Sierakowa, Strzelna, Poznania i Kościana. Najliczebniejszą 14-osobową grupę zawodników zgłosił do turnieju klub z Kościana. W zawodach udział łącznie wzięło 67 zawodników w tym 53 mężczyzn oraz 14 kobiet. Kręglarze TSKK Jedność zajęli następujące miejsca:

Mężczyźni:

31. Marek Borowiak – 320 pkt
41. Witold Zemler – 308 pkt
45. Bartkowiak Roman – 299 pkt
46. Brzóska Wiesław – 290 pkt
48. Bartkowiak Sebastian – 281 pkt
50. Wojciechowski Marian – 273 pkt
51. Flisikowski Eugeniusz – 267 pkt
52. Malicki Marek – 239 pkt
53. Bobrowski Marcin – 216 pkt

Kobiety:

4. Paszyńska Galina – 329 pkt
8. Borowiak Dorota – 307 pkt
12. Bartkowiak Joanna – 289 pkt
13. Bartkowiak Danuta – 236 pkt
14. Wojciechowska Mirosława – 194 pkt

Od wielu lat nasz klub startuje w coraz to większej ilości zawodów o różnym charakterze i prestiżu, począwszy od lokalnych rozgrywek po zawody o rankingu międzynarodowym rozgrywanych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Mimo braku możliwości treningów na własnym obiekcie i podnoszenia kwalifikacji nasi kręglarze odnoszą coraz lepsze wyniki i osiągają coraz wyższe lokaty. Aż chciałoby się powiedzieć – ”jakie wysokie wyniki osiągaliby mając własny obiekt kręglarski i zaplecze treningowe, zarówno na parkiecie jak i na asfalcie”.

Ze sportowym pozdrowieniem

DOBRY RZUT

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).