Turniej Niepodległości w Gostyniu

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W Gostyniu 18.11.2018 r. również kulano z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości. W kulaniu niepodległościowym rozegrano turniej indywidualny kobiet i mężczyzn, a grano na każdym torze po 15 rzutów. Na dystansie 90 rzutów zwyciężyli Joanna Kurpisz z Leszna i Tomasz Michalak z Wronek.

Łącznie z zawodach udział wzięło 55 mężczyzn i 20 kobiet

TSKK Jedność reprezentowało 7 mężczyzn oraz  3 kobiety.

KOBIETY:

10. Paszyńska Galina – 497 pkt

15. Joanna Bartkowiak – 479 pkt

17. Borowiak Dorota – 469 pkt

MĘŻCZYŹNI:

43. Sebastian Bartkowiak – 501 pkt

45. Marek Borowiak – 495 pkt

46. Stanisław Janek – 494 pkt

47. Roman Bartkowiak – 493 pkt

49. Brzóska Wiesław – 485 pkt

53. Malicki Marek – 432 pkt

54. Eugeniusz Flisikowski – 423 pkt

Ze sportowym Pozdrowieniem

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).