Turniej o Puchar firmy Andrepol – Wronki

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 09.03.2013 r. na kręgielni klasycznej we Wronkach rozegrano turniej o puchar firmy Andrepol. Na zaproszenie organizatorów zawodów, Amatorskiego Stowarzyszenia Kręglarzy Wronieckich, na zawody udała się także 6-cio osobowa reprezentacja Kościana z TSKK JEDNOŚĆ.

Oprócz naszych kręglarzy, na wronieckim obiekcie pojawili się także zawodnicy z Aleksandrowa, Tanowa Podgórnego, Sierakowa, Błażejewska, Poznania, Zielonej Góry, Lubowa, Ostrorogu, Kruczy, Szamotuł, Obelzanek i oczywiście gospodarzy z Wronek.
Impreza jak zwykle przebiegała w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Organizatorzy zadbali o słodki poczęstunek, gorące napoje jak też gorący poczęstunek.

Coraz lepsze wyniki uzyskują nasi kręglarze. Swój życiowy rekord uzyskał Sebastian Bartkowiak uzyskując w 60 rzutach wynik 352 kręgle, tym samym tracąc zaledwie 26 kręgli do pierwszego miejsca.

Podobnie też inny nasz zawodnik Witalij Manujłow uzyskując wynik 241 kręgli, poprawił swój dotychczasowy rekord o 27 kręgli. Doskonale wypadli również inni nasi zawodnicy uzyskując wyniki w przedziale od 296 do 314 kręgli.

Ze sportowym pozdrowieniem

“DOBRY RZUT”

/-/ Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).