Turniej o puchar piekarni Iwona we Wronkach

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Turniej piekarni “Iwona” – zakończony. (19.10.2013r.) W dniu 19.10.2013 na kręgielni odbył się kolejny z cyklu turniej. W miesiącu październiku była to rywalizacja o puchar Piekarni „ IWONA”. W kategorii kobiet średni wynik na jedną zawodniczkę wynosił ponad 320 kręgli, co jak na początek sezonu kręglarskiego jest wynikiem dość dobrym.

W kategorii mężczyzn średni wynik na jednego zawodnika wynosił 343 kręgle. Sponsorem turnieju była piekarnika “IWONA”, która zadbała, aby każdy z uczestników startujących w turnieju nie wyszedł z kręgielni głodny i zapewnił im posiłek złożony z pieczywa w pełnym asortymencie.

Jak w każdym turnieju trójka najlepszych zawodników i zawodniczek została na koniec turnieju udekorowana pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsora turnieju. W związku z tym, że właściciel piekarni Mariusz Woelk nie mógł się wstawić osobiście na wręczeniu pucharów i nagród z powodu pracy w firmie puchary oraz nagrody wręczył v-ce prezes Czesław Konkol Wraz z Prezesem 9 Amica Wronki Maciejem Kląskałą. W dziale “Puchary” dostępna ogólna klasyfikacja po turnieju.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).