Turniej o Puchar PPAS we Wronkach Zakończony

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W dniu 23.02.2013 od godziny 8:00 rozpoczął się I turniej o Puchar Prezesa Amatorskiego Stowarzyszenia we Wronkach. Na turniej wstawili się kręglarze z różnych miejscowości takich jak: Kościan, Szczecin, Bydgoszcz, Tarnowo Podgórne, Leszno, Sieraków, Poznań, Szamotuł i oczywiście kręglarze z Wronek.

Turniej był zorganizowany dla kręglarzy zajmujących się i grających w kręgle amatorsko. Mimo wielu uczestników bo było aż 69 osób biorących udział w turnieju gra i organizacja turnieju przebiegała sprawnie i bez większych problemów ze strony technicznej ( kręgielnia została oddana bez żadnych awarii).

Cieszyć może fakt, że zaszczyciła nas swoją obecnością duża grupa osób z Kościana, która nie brała poprzednio udziału w turnieju i była ona najliczniejsza 11 osób. Mamy także nadzieję, że nasza współpraca w kręglach się zacieśni, ponieważ kręglarze z Kościana wykazali się dużą gościnnością i zaprosili nas na swój puchar, który odbędzie się w późniejszym terminie.

Dużą także grupą przyjechali na nasze zawody kręglarze z Poznania, którzy to są osobami niewidomymi i niedowidzącymi, którzy mimo wszystko stanęli na wysokości zadania i nie jednym osobą z Wronek pokazali jak się w kręgle kula. Są to osoby, które są zrzeszone i też mają swoją ligę w Poznaniu.

Nie zawiedli też amatorzy z Wronek, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach kobiet i mężczyzn. Trzeba także nadmienić, że każdy zawodnik nie wyjechał z Wronek głodny, ponieważ organizatorzy zadbali o to, aby każdy uczestnik zawodów został sowicie przywitany i ugoszczony. A składało się na to kawa, herbata, pyszne domowe ciasto przygotowane przez członków Stowarzyszenia oraz ciepły posiłek w postaci gorącej kiełbaski i kaszanki z bułeczką.

Podsumowując turniej naszym zdaniem można określić udaną. Turniej zakończył się o godzinie 18:00 i na koniec imprezy zostały wręczone 6 pierwszym zawodnikom z każdej kategorii dyplomy i nagrody rzeczowe a dodatkowo dla pierwszych 3 miejsc na podium zostały ufundowane także puchary. Zapraszam wszystkich do obejrzenia zdjęć z turnieju w zakładce “Galeria” oraz wpis w księdze gości na stronie askwronki.pl, która to strona jest oficjalną stroną Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony nam czas i zapraszam serdecznie na kolejne zawody.

Ze sportowym pozdrowieniem

“DOBRY RZUT”

/-/ Paweł Konkol

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).