Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

Radosław Stachowiak

W sobotnie popołudnie 25 maja 2013r. na kręgielni klasycznej w Gostyniu rozegrane zostały VIII drużynowe mistrzostwa w kręglarstwie sportowym o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Kościana. Organizatorem zawodów była Rada Osiedla Gurostwo, której pomocą fachową służyli członkowie TSKK “Jedność” Kościan.

W drużynowych zawodach udział wzięło 36 zawodników tj. 9 zespołów osiedlowych składających z czterech zawodników w tym jedna kobieta. Każdy z uczestników oddawał 40 rzutów, które po zsumowaniu liczyły się do wyniku drużynowego. Emocji przysporzyła walka o prymat najlepszej drużyny osiedlowej, jak i o trzecie miejsce.

I miejsce zdobyła drużyna Os.Wolności (749 pkt.), II miejsce – Os. Konstytucji 3-go Maja (735 pkt.), III miejsce – Os .Gurostwo (656 pkt.), IV miejsce – Os. Piastowskie (654 pkt.), V miejsce – Os. Jagiellońskie (597 pkt.), VI miejsce – Os. Sikorskiego (550 pkt.), VII miejsce – Os. Błonie (529 pkt.), VIII miejsce – Os. Wesołe Miasteczko (425 pkt.), IX miejsce – Os. Śródmieście (474 pkt).

Najlepsze wyniki wśród mężczyzn osiągnął Roman Bartkowiak (222 pkt.), w wśród kobiet Galina Paszyńska (198 pkt.). Najlepszymi technikami zawodów okazali się Roman Bartkowiak i Jarosław Stachowiak. W rywalizacji Przewodniczących Rad Osiedli wygrał Marek Michalak z Os. Konstytucji 3-go Maja (31pkt) przed Mirosławą Wojciechowską z Os. Jagiellońskiego (24 pkt.) i Ireneuszem Beszterdą z Os.Wolności (18 pkt.).

Gośćmi na zawodach byli zastępca burmistrza Kościana Maciej Kasprzak i zastępca przewodniczącego Rady Miasta Kościana Maciej Zielonka. Reprezentanci kościańskich osiedli i sympatycy kręglarstwa spędzili sobotnie popołudnie w miłej i emocjonującej atmosferze sportu ,rekreacji i zabawy.

WYNIKI DRUŻYNOWE – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).