Tytus, Szymon, Oliwia i Zuzanna z dobrymi wynikami na XLI Memoriale W.Zielińskiego i J.Krukowskiego w Poznaniu

Radosław Stachowiak

W dniach od 10 do 13 grudnia 2020 roku pod patronatem Okręgowego Związku Kręglarskiego w Poznaniu, na torach kręgielni Klubu Sportowego „Czarna Kula” w Poznaniu, rozgrywany był 41 Memoriał Wojciecha Zielińskiego i Jerzego Krukowskiego. W zawodach wzięło udział 130 najmłodszych zawodników z Brzeska, Poznania, Leszna, Gostynia, Tarnowa Podgórnego, Sierakowa, Wronek, Łazisk Górnych i z Kościana. Memoriał rozegrano w pięciu kategoriach wiekowych – kategorii dzieci, młodziczek, młodzików, juniorek młodszych i juniorów młodszych. Klub TSKK „Jedność” reprezentowany był przez kwartet zawodniczy: Szymona Bartkowiaka, Tytusa Kollera, Oliwię Bobrowską i Zuzannę Kleina.

W kategorii dzieci najlepszy z naszych zawodników był Tytus Koller, który z wynikiem 260 strąconych kręgli długo utrzymywał 8 miejsce premiowane awansem do niedzielnych finałów. Ostatecznie zajął jednak miejsce 12-te. Drugi z naszych reprezentantów Szymon Bartkowiak z wynikiem 213 strąconych kręgli uplasował się na 26 pozycji.

W kategorii młodziczek zawodniczka TSKK „Jedność” Oliwia Bobrowska z wynikiem 265 strąconych kręgli zajęła 19-lokatę. Tuż za swoją klubową koleżanką na miejscu 20-tym z rezultatem 234 strąconych kręgli uplasowała się Zuzanna Kleina.

Warty podkreślenia jest fakt, że zawodnicy TSKK „Jedność” rywalizują na zawodach z rówieśnikami, którzy trenują na własnych obiektach kręglarskich minimum 3 razy w tygodniu. Każde zatem zawody z udziałem naszych reprezentantów, przy istniejącym problemie infrastrukturalnym związanym z brakiem kręgielni w Kościanie, pełnią funkcję treningu i szkolenia sportowego. Mimo to wyniki, jakie uzyskują nasi podopieczni są całkiem przyzwoite.

Fot. archiwum TSKK Jedność

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).