V Memoriał im. Bolesława Brodowiaka

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W dwutorowej kręgielni parkietowej w Śremie dnia 27 kwietnia 2014 r. w godz. od 7:30-19:00 rozegrany został V Memoriał im. Bolesława Brodowiaka – znanego nauczyciela, długoletniego działacza w Ludowych Zespołach sportowych oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki, aktywnego popularyzatora i sympatyka świata kręglarskiego na ziemi śremskiej, a w szczególności w Kościanie, i powiecie kościańskim, w województwie, kraju i zagranicą.

Organizatorem memoriału było Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich “Jedność” Kościan przy współorganizacji Urzędu Miasta Kościana.

W Turnieju startowało 70 uczestników z Kościana, powiatu kościańskiego, Poznania, Kiekrza, Wronek, Śremu i Gdańska w 6 kategoriach (kobiety amatorki – 11, kobiety zrzeszone – 9, mężczyźni amatorzy – 13, mężczyźni zrzeszeni – 18 , młodzicy – 8, dzieci -11).

Kategoria kobiet amatorek (40 rzutów)

I miejsce Wojciechowska Mirosława – 222 pkt TSKK JEDNOŚĆ
II miejsce Przydróżna Monika – 215 pkt TSKK JEDNOŚĆ
III miejsce Naczk Monika – 196 pkt Gdańsk
IV miejsce Brodowiak Jolanta – 193 pkt Poznań
V miejsce Bartkowiak Danuta – 189 pkt TSKK JEDNOŚĆ
VI miejsce Książkiewicz Rita – 183 pkt TSKK JEDNOŚĆ

Kategoria kobiet zrzeszonych (40 rzutów)

I miejsce Gawłowska Regina – 268 pkt START Poznań
II miejsce Borowiak Dorota – 267 pkt TSKK JEDNOŚĆ
III miejsce Szkodzińska-Langner Marta – 261 pkt TSKK JEDNOŚĆ
IV miejsce Kaczmarek Magdalena – 257 pkt “SOKÓŁ” Śrem
V miejsce Krzyżańska Sylwia – 240 pkt TSKK JEDNOŚĆ
VI miejsce Bartkowiak Joanna – 236 pkt TSKK JEDNOŚĆ

Kategoria mężczyzn amatorów (40 rzutów)

I miejsce Wichtowski Czesław – 229 pkt TSKK JEDNOŚĆ
II miejsce Flisikowski Eugeniusz – 228 pkt TSKK JEDNOŚĆ
III miejsce Janek Stanisław – 225 pkt TSKK JEDNOŚĆ
IV miejsce Brodowiak Mikołaj – 224 pkt Poznań
V miejsce Wojciechowski Marian – 217 pkt TSKK JEDNOŚĆ
VI miejsce Matuszewski Tomasz – 215 pkt Kościan

Kategoria mężczyzn zrzeszonych (40 rzutów)

I miejsce Bartkowiak Roman – 281 pkt TSKK JEDNOŚĆ
II miejsce Brzóska Wiesław – 281 pkt TSKK JEDNOŚĆ
III miejsce Borowiak Marek – 278 pkt TSKK JEDNOŚĆ
IV miejsce Napierała Jarosław – 278 pkt TSKK JEDNOŚĆ
V miejsce Maćkowiak Sławomir – 275 pkt “SOKÓŁ” ŚREM
VI miejsce Bartkowiak Sebastian – 270 pkt TSKK JEDNOŚĆ

Kategoria młodzików (30 rzutów)

I miejsce Naglik Iwo – 199 pkt TSKK JEDNOŚĆ
II miejsce Matuszewski Nikodem – 178 pkt TSKK JEDNOŚĆ
III miejsce Chwastyniak Kamila – 168 pkt TSKK JEDNOŚĆ
IV miejsce Bartkowiak Aleksandra – 156 pkt TSKK JEDNOŚĆ
V miejsce Wojciechowska Adrianna – 145 pkt TSKK JEDNOŚĆ
VI miejsce Kuczma Martyna – 142 pkt TSKK JEDNOŚĆ

Kategoria dzieci (20 rzutów)

I miejsce Matuszewski Bartosz – 109 pkt Kościan
II miejsce Maćkowiak Maksymilian – 104 pkt Kościan
III miejsce Matuszewski Miłosz – 101 pkt Kościan
IV miejsce Wojciechowski Oliwier – 98 pkt Kościan
V miejsce Naglik Borys – 96 pkt Kościan
VI miejsce Matuszewski Bartosz II – 90 pkt Kościan

Ufundowane puchary, statuetki, medale i dyplomy oraz nagrody w wyżej wymienionych kategoriach wręczyli zaproszeni goście (v-ce burmistrz Maciej Kasprzak, przewodniczący Rady Miasta Kościan Piotr Ruszkiewicz i z-ca przewodniczącego Rady Miasta Kościan Maciej Zielonka), rodzina (córka Monika Przydróżna i syn Grzegorz Brodowiak) oraz prezes TSKK “Jedność Roman Bartkowiak i v-ce prezes Mirosława Wojciechowska.

Biorąc pod uwagę rekordowe, jak do tej pory uczestnictwo w V Memoriale na dwutorowym parkietowym obiekcie w Śremie, zmagania całodniowej walki w/w kategoriach przebiegały bardzo sprawnie i bez zakłóceń – składnie organizacyjnie przez prowadzących sędziów zawodów Krystynę Jechurę – “Sokół” Śrem oraz Sebastiana Bartkowiaka – TSKK “Jedność” Kościan.

W niezwykle miłej atmosferze oraz zdrowej rywalizacji między zawodnikami przebiegał niedzielny turniej, na co wskazują wyniki we wszystkich kategoriach wiekowych.

Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc dla sponsorów V Memoriału im. Bolesława Brodowiaka:

– “Agro-Handel” Mościszki,
– poseł na Sejm RP W. Ziemniak,
– Starostwo Powiatowe w Kościanie,
– Biuro Rachunkowe L.J. Szyguła,
– PHU-BAS J. Kopienka
– Piekarnia M.P. Walenciak,
– Piekarnia M. Sworacki,
– M.W. Przydróżny
– U.G. Brodowiak

W ocenie prezesa TSKK “Jedność” Romana Bartkowiaka organizacja zawodów, w którym każdy z zawodników otrzymał medal okolicznościowy oraz dyplom uczestnictwa został zorganizowany profesjonalnie. Mając jednak na uwadze skazanie naszej działalności na obcych obiektach kręglarskich, marzeniem naszym nadal pozostaje przywrócenie obiektu w Kościanie.

Licznie kierowane pytania odnośnie zaprojektowanego obiektu kręglarskiego na miarę obecnych czasów, wpasowanego w architekturę parku im. Kajetana Morawskiego w Kościanie nadal pozostają bez komentarza ze strony władz Miasta Kościana.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).