V Turniej kręglarski im. Mariana Szczepaniaka

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W sobotę 09.03.2013 r. na kręgielni klasycznej w Śremie został rozegrany V Turniej Kręglarski im. Mariana Szczepaniaka. W turnieju wzięło udział 20 kobiet i 11 mężczyzn, a najlepsze wyniki w 40 rzutach uzyskali:

Kobiety:
1. Krystyna Kocemba – 279 pkt
2. Małgorzata Bartkowiak – 272 pkt
3. Regina Gawłowska – 271 pkt
4. Krystyna Jechura – 264 pkt
5. Jolanta Janowicz – 263 pkt
6. Henryka Przepiórka-Lewandowska – 259 pkt

Mężczyźni:
1. Jacek Lewandowski – 282 pkt
2. Roman Robaszyński – 273 pkt
3. Zbigniew Staniszewski – 262 pkt
4. Adam Walewski – 254 pkt
5. Wiesław Hantkiewicz – 253 pkt
6. Sławomir Maćkowiak – 252 pkt

Najlepiej z grona reprezentantów TSKK “Jedność” Kościan zaprezentowała się Aleksandra Bartkowiak, która zajęła X miejsce z wynikiem 232 punktów.

Wieczorem odbyło się tradycyjne spotkanie przy kawie z okazji Dnia Kobiet, w trakcie którego zwycięzcy Turnieju otrzymali puchary, a wszyscy z miejsc 1-3 medale.

Ze sportowym pozdrowieniem

“DOBRY RZUT”

/-/ Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).