VI Memoriał im. Bolesława Brodowiaka

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W dniu 26.04.2015 r. na dwutorowej kręgielni parkietowej w Śremie rozegrano VI Memoriał im. Bolesława Brodowiaka, znanego nauczyciela, długoletniego działacza w Ludowych Zespołach sportowych oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki, aktywnego popularyzatora i sympatyka świata kręglarskiego na ziemi śremskiej a szczególnie w Kościanie i powiecie kościańskim, w województwie, kraju i zagranicą. Organizatorem było Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich “Jedność” Kościan przy współ organizacji Urzędu Miasta Kościana.

W Turnieju startowało 70 uczestników z Kościana, powiatu kościańskiego, Poznania, Kiekrza, Tarnowa Podgórnego, Śremu oraz Gdańska. Zawody rozegrano w kategoriach kobiet amatorek – 9, kobiet zrzeszonych – 11, mężczyzn amatorów – 15, mężczyzn zrzeszonych – 16 , młodzików – 10 oraz dzieci – 7.

Ufundowane puchary, statuetki, medale i dyplomy oraz nagrody, w wyżej wymienionych kategoriach wręczył z-ca przewodniczącego Rady Miasta Kościan Maciej Zielonka, rodzina – córka Monika Przydróżna i syn – Grzegorz Brodowiak oraz prezes TSKK Jedność Roman Bartkowiak. Zmagania całodniowej walki w/w kategoriach mimo małych problemów technicznych osprzętu kręgielni przebiegały bardzo sprawnie i składnie organizacyjnie przez prowadzących sędziów zawodów Krystynę Jechurę – “Sokół” Śrem oraz Sebastiana Bartkowiaka – TSKK “Jedność” Kościan.

W zawodach udział wzięło 68 osób we wszystkich kategoriach. W niezwykle miłej atmosferze oraz zdrowej rywalizacji między zawodnikami przebiegał niedzielny turniej, na co wskazują wyniki we wszystkich kategoriach wiekowych. Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc dla sponsorów VI Memoriału Bolesława Brodowiaka, poza organizatorami zawodów kierowane pod adresem “Agro-Handel” Mościszki, Piekarnia M.Sworackiego, Monika i Włodzimierz Przydróżny, Urszula i Grzegorz Brodowiak oraz Bibelot Jacek Maćkowiak.

W ocenie prezesa TSKK “Jedność” Romana Bartkowiaka organizacja zawodów, w którym każdy z zawodników otrzymał dyplom uczestnictwa, został zorganizowany profesjonalnie. Mając jednak na uwadze skazanie naszej działalności na obcych obiektach kręglarskich marzeniem naszym nadal pozostaje przywrócenie obiektu w Kościanie. Wszyscy sympatycy sportu kręglarskiego liczą na rywalizację we własnym obiekcie kręglarskim w Kościanie w niedalekiej przyszłości.

WYNIKI – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).