VI Turniej Miast o puchar Prezesa TSKK Jedność Kościan

Radosław Stachowiak

Dnia 9 września 2017 r. na torach kręgielni klasycznej w Gostyniu rozegrany został VI drużynowy turniej miast o puchar prezesa TSKK Jedność Kościan. W amatorskim turnieju sparingowym do pełnych na 60 rzutów tj. (po 10 rzutów na 6 torach) wzięło udział łącznie 40 uczestników (11 kobiet i 29 mężczyzn) podzielonych na 10 drużyn (5 drużyn z Kościana, 2 drużyny z Leszna, 1 drużyna z Poznania, 1 z Pleszewa -Lubina, 1 ze Śremu):

WYNIKI:
I – Poznań – 1397 pkt
II – DOBRY RZUT Leszno – 1358 pkt
III – Pleszew – Lubin – 1346 pkt
IV – Śrem – 1342 pkt
V – KULU – LULU Leszno – 1341 pkt
VI – TSKK Jedność Kościan II – 1265 pkt
VII – TSKK Jedność Kościan I – 1228 pkt
VIII – TSKK Jedność Kościan III – 1171 pkt
IX – TSKK Jedność Kościan IV – 1086 pkt
X – TSKK Jedność Kościan V – 846 pkt

Najlepszymi technikami turnieju okazali się zawodnicy: Ułasewicz Bogusława z Poznania i Sobkowiak Szymon ze Śremu, którzy uzyskali po 8 dziewiątek.

Ze sportowym pozdrowieniem
DOBRY RZUT

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).