VII Drużynowy Turniej Miast o Puchar Prezesa TSKK Jedność Kościan

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 09.09.2018 na kręgielni OSiR w Gostyniu rozegrano VII Drużynowy Turniej Miast o Puchar Prezesa TSKK Jedność Kościan. Turniej rozpoczęto o godz. 15.00 startem dzieci oraz zawodników niesklasyfikowanych drużynowo.

Start zaliczyło ośmioro dzieci:

1. Bobrowska Oliwia 95 pkt

2. Koller Tytus 81 pkt

3. Derwich Agnieszka 70 pkt

4. Przedwojski Mikołaj 70 pkt

5. Bartkowiak Szymon 66 pkt

6. Derwich Adam 50 pkt

7. Ratajczak Piotr 40 pkt

8. Koller Kajetan 36 pkt

Swój start zaliczyły: Zakrzewska Agnieszka zdobywając 147 pkt, 108 pkt wykulał Brzóska Krzysztof, a z wynikiem 83 pkt zakończyła Anna Brzóska.

W głównym turnieju miast udział wzięło łącznie 12 drużyn mieszanych.

1. SGLK Gostyń (Posyła Marek, Kolendowicz Violetta, Hajnsz Mikołaj, Klimański Jakub) – 1421 pkt

2. TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN 5 (Bartkowiak Sebastian, Rucińska Izabella, Derwich Piotr, Bartkowiak Joanna) – 1303 pkt

3. START POZNAŃ (Stachowiak Maria, Suchocka Agata, Rita Waldemar, Gawłowska Regina) – 1297 pkt

4. TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN 1 (Borowiak Dorota, Brzóska Wiesław, Paszyńska Galina, Malicki Marek) – 1229 pkt

5. Sokół Śrem (Gorzkiewicz Andrzej, Michałowska Maria, Kaźmierczak Magdalena, Marchlewski przemysław) – 1218 pkt

6. TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN 2 – (Bartkowiak Roman, Janek Stanisław, Książkiewicz Krystian, Zemler Witold) – 1204 pkt

7. TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN 4 – 1159 pkt

8. Stowarzyszenie Miłośników Kręglarstwa DOBRY RZUT Leszno – 1146 pkt

9. TĘCZA POZNAŃ – 1079 pkt

10. TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN 7 – 974 pkt

11. TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN 5 – 851 pkt

12. TSKK JEDNOŚC KOŚCIAN 6 – 823 pkt

Najlepszym zawodnikiem zawodów został Klimański Jakub zdobywając 370 pkt, a najlepszą zawodniczką Kaźmierczak Magdalena z wynikiem 358 kręgli.

Trzy pierwsze drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami oraz dyplomami, a kolejne drużyny otrzymały dyplomy.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe znaczki.

Ze sportowym Pozdrowieniem

Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).