VII Memoriał im. Bolesława Brodowiaka

Roman Bartkowiak

1 maja 2016 r. (w 5-tą rocznicę powstania Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich „Jedność”) odbył się w Śremie VII Memoriał im. Bolesława Brodowiaka – znanego nauczyciela i długoletniego działacza w Ludowych Zespołach Sportowych oraz w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej i Turystyki. Bolesław Brodowiak był aktywnym popularyzatorem i sympatykiem kręglarstwa na ziemi kościańskiej, śremskiej oraz w całym województwie wielkopolskim. Działał także w kraju i za granicą.

W turnieju, którego organizatorem było TSKK Jedność Kościan oraz najbliższa rodzina Bolesława Brodowiaka wystartowało 63 uczestników z miasta Kościana, powiatu kościańskiego, Poznania, Sadów, Kiekrza, Śremu i Leszna.
Zawody rozegrano w kategoriach kobiet amatorek – 11 osób, kobiet zrzeszonych – 10 osób, mężczyzn amatorów – 17 osób, mężczyzn zrzeszonych – 16 osób, młodzików – 3, dzieci – 6-cioro.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała para sędziowska Krystyna Jechura z Sokoła Śrem oraz Sebastiana Bartkowiaka z TSKK JEDNOŚĆ Kościan.

Zmagania całodniowej rywalizacji na kręgielni parkietowej (dwutorowej) w Śremie przebiegały w niezwykle miłej atmosferze. Zdrowa rywalizacja między zawodnikami, która panowała podczas niedzielnego turnieju miała ogromny wpływ na bardzo dobre wyniki osiągnięte przez kręglarzy.

Statuetkę dla najlepszego technika zawodów otrzymał Roman Bartkowiak, który uzyskał 5 „9-tek”, pokonując w dogrywce Jacka Lewandowskiego.

Wszyscy zawodnicy otrzymali z rąk córki Bolesława Brodowiaka (Moniki Przydróżnej) i syna (Grzegorza Brodowiaka) oraz prezesa TSKK Jedność Kościan Romana Bartkowiaka i v-ce prezesa Marka Malickiego dyplomy uczestnictwa oraz pamiątkowy znaczek z okazji 5-cio lecia działalności klubu.

Ponadto najlepsi kręglarze w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary oraz nagrody i upominki.

W ocenie Zarządu TSKK JEDNOŚĆ turniej był uwieńczeniem pracy na rzecz kręglarstwa na terenie miasta Kościana i powiatu kościańskiego, województwa wielkopolskiego i kraju.

Zarząd TSKK JEDNOŚĆ pragnie serdecznie podziękować sponsorom za okazaną pomoc w organizacji tegorocznego turnieju.

Sponsorzy VII Memoriału im. Bolesława Brodowiaka:

– Monika i Włodzimierz Przydróżny
– Urszula i Grzegorz Brodowiak
– Bank Spółdzielczy w Kościanie
– Firma AGRO-Handel Mościszki
– Piekarnia Sworacki Kościan
– Rolko Polsko-Francuska Sp. z o.o. z Kiełczewa
– Sklep Bibelot Jacek Maćkowiak Kościan

WYNIKI – zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).