XII Memoriał Brodowiaka

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Zawiadamia się , że planowany XII Memoriał Brodowiaka odbędzie się na kręgielni parkietowej w Śremie w dniu 23.04.2023r.  od godz. 9.00-19.00 . Ilość osób ograniczona . Regulamin oraz plan startów zostaną podane do dnia 17.04.2023r.

Lista startowa

Regulamin

WYNIKI

Dzieci

Piotr Ratajczak – 134
Szymon Bartkowiak – 130
Aszot Adrian – 128
Zuzanna Ratajczak – 124
Kajetan Koller – 103
Igor Reszczyński – 96
Aleksander Aszot – 71
Amelia Pelczyńska – 50

Młodzicy

Natalia Konieczna – 210
Oliwia Bobrowska – 205
Tytus Koller – 201
Maria Kasprzak – 179

Kobiety Amatorki

Ewa Skrzypczak – 198
Joanna Aszot – 186
Lena Paszyńska – 173
Urszula Brodowiak – 173

Kobiety Zrzeszone

Agnieszka Gurdek – 280
Dorota Borowiak – 276
Małgorzta Konieczna – 271
Joanna Bartkowiak – 258
Maria Stachowiak – 220
Danuta Bartkowiak – 207
Mirosława Wojciechowska – 202
Izabela Bogacka – 202
Stefania Głodowska – 190
Rita Książkiewicz – 181

Mężczyźni Amatorzy

Zenon Skrzypczak – 266
Andrzej Piętka – 224
Mikołaj Brodowiak – 220
Karol Koller – 214
Maksymilian Maćkowiak – 203
Włodzimierz Przydróżny – 194
Sławomir Krzyszak – 186
Artur Aszot – 156

Mężczyźni Zrzeszeni

Marek Borowiak – 285
Sebastian Bartkowiak – 278
Wiesław Brzóska – 273
Sebastian Rybarczyk – 266
Witold Zemler – 264
Bartosz Ratajczak – 261
Krystian Książkiewicz- 260
Marek Malicki – 260
Marcin Bobrowski – 253
Roman Bartkowiak – 252
Marek Nowak – 252
Tomasz Woźniak – 248
Zbigniew Reszczyński – 248
Marcin Michalak – 245
Eugeniusz Flisikowski – 240
Dariusz Tomyślak – 238
Adrian Książkiewicz – 219
Grzegorz Brodowiak – 218
Hubert Ratajczak – 211
Krzysztof Głodowski – 206
Tomasz Michalak – 205
Dariusz Książkiewicz – 197
Marian Wojciechowski – 195

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).