XIV Międzyosiedlowe drużynowe mistrzostwa o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Dnia 21 września 2019 roku na torach kręgielni klasycznej w Gostyniu rozegrano XIV edycję zmagań w rankingu mistrzostw drużyn osiedlowych o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana. W mistrzostwach udział wzięło 9 drużyn ze wszystkich osiedli miasta: Śródmieście, Jagiellońskie, Wesołe Miasteczko, Konstytucji 3-go Maja, Sikorskiego, Wolności, Piastowskie, Gurostwo oraz Błonie. Każdy zawodnik z czteroosobowej drużyny wykonywał po 40 punktowanych rzutów, które poprzedzone były trzema rzutami próbnymi.

Rywalizację drużynową wygrało osiedle Konstytucji 3-ego Maja zdobywając łącznie 859 punktów. Drugie miejsce na podium zajęło osiedle Wolności z wynikiem 823 strąconych kręgli, a na najniższym stopniu podium stanęła reprezentacja osiedla Wesołe Miasteczko z łącznym wynikiem 760 położonych kręgli.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA TURNIEJU

1. Osiedle Konstytucji 3-ego Maja – 859 pkt
2. Osiedle Wolności – 823 pkt
3. Osiedle Wesołe Miasteczko – 760 pkt
4. Osiedle Gurostwo – 669 pkt
5. Osiedle Jagiellońskie – 605 pkt
6. Osiedle Błonie – 584 pkt
7. Osiedle Sikorskiego – 502 pkt
8. Osiedle Śródmieście – 482 pkt
9. Osiedle Piastowskie – 384 pkt

Po zakończeniu rywalizacji drużynowej przystąpiono do zmagań przewodniczących rad osiedlowych, w których każdy z zawodników wykonywał po 20 rzutów punktowych poprzedzonych trzema rzutami próbnymi. W rywalizacji tej udział wzięli także przybyli goście – zastępca Burmistrza Miasta Kościana Przemysław Korbik oraz zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościan – Dawid Olejniczak.

Wyniki wyglądały następująco:

 1. Wiesław Brzóska – os. Konstytucji 3 Maja – 112 pkt
 2. Filip Homski – os. Błonie – 76 pkt
 3. Mirosława Wojciechowska – os. Wesołe Misteczko – 74 pkt
 4. Karol Dobroń – os. Jagiellońskie – 72 pkt
 5.  Dawid Olejniczak – z-ca przewodniczącego Rady Miasta – 64 pkt
 6. Włodzimierz Sendrowicz – os. Śródmieście – 61 pkt
 7. Przemysław Korbik – v-ce burmistrz miasta Kościana – 59 pkt
 8. Aleksander Sowa – os. Gurostwo – 58 pkt
 9. Ireneusz Beszterda – os. Wolności – 57 pkt
 10. Maciej Kluczyk – os. Piastowskie – 52 pkt
 11. Mirosław Glapiak – Przybylski – os. Sikorskiego – 38 pkt

Organizatorem zawodów była Rada Osiedla Gurostwo i Rada Osiedla Śródmieście, a współorganizatorem klub TSKK Jedność Kościan. Zawody sędziował Sebastian Bartkowiak oraz Joanna Bartkowiak.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).