XVII Memoriał Józefa Zybera i Jarosława Sobierajskiego

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Cztery dni tj. od 14-17.11.2019 trwały rozgrywki najmłodszych kręglarzy w XVII Memoriale Józefa Zybera i Jarosława Sobierajskiego, na kręgielni w Gostyniu.

W jednym z największych turniejów rozgrywanych w ramach Młodzieżowego Grand Prix Polski 2019/20 udział wzięli młodzi kręglarze z 11 klubów polskich: Kościana, Łazisk Górnych, Leszna, Tucholi, Pucka, Sierakowa, Gostynia, Wronek, Tarnowa Podgórnego, Tomaszowa Mazowieckiego oraz klub spoza Polski tj. z Nachodu. Łącznie do Gostynia przyjechało 169 młodych kręglarzy, którzy zostali podzielnie na 6 kategorii wiekowych:

  • Dzieci:
    dziewczynki – 18 osób
    chłopcy – 25 osób
  • Młodziczki – 32 osoby
  • Młodziki – 32 osoby
  • Juniorki młodzsze – 25 osób
  • Juniorzy młodsi – 37 osób

Kościański klub TSKK Jedność Kościan reprezentowało troje kręglarzy: Szymon Bartkowiak, Oliwia Bobrowska i Mikołaj Przedwojski

Wyniki zawodników dostępne są tutaj

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).