XX Memoriał Józefa Zybera i Jarosława Sobierajskiego

Radosław Stachowiak

Cztery dni tj. od 9-13.11.2022 trwały rozgrywki najmłodszych kręglarzy w XX Memoriale Józefa Zybera i Jarosława Sobierajskiego, na kręgielni w Gostyniu.

W jednym z największych turniejów rozgrywanych w ramach Młodzieżowego Grand Prix Polski 2019/20 udział wzięli młodzi kręglarze z 11 polskich klubów: Kościana, Sierakowa, Gostynia, Leszna, Poznania, Tomaszowa Mazowieckiego, Łazisk Górnych, Brzeska, Tucholi i Tarnowa Podgórnego oraz klub spoza Polski tj. z Nachodu. Łącznie do Gostynia przyjechało 198 młodych kręglarzy, którzy zostali podzielnie na 6 kategorii wiekowych:

  • Dzieci:
    dziewczynki – 25 osób
    chłopcy – 44 osoby
  • Młodziczki – 24 osoby
  • Młodzicy – 40 osób
  • Juniorki młodsze – 31 osób
  • Juniorzy młodsi – 34 osoby

Kościański klub TSKK Jedność Kościan reprezentowało pięcioro kręglarzy: Zuzanna Ratajczak, Kajetan Koller, Szymon Bartkowiak, Tytus Koller i Oliwia Bobrowska.

Wyniki zawodników dostępne są tutaj (zobacz)

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).