XXVII Memoriał im. Józefa Szczepaniaka w Śremie

Radosław Stachowiak

W tegorocznym Memoriale udział wzięły 42 osoby ze Śremu, Kołacina, Kościana i Poznania. Memoriał rozgrywano w pięciu kategoriach (w nawiasie liczba startujących w danej kategorii): Młodzież (5), Kobiety zrzeszone (8; Sokół Śrem – 5, Jedność Kościan – 1, Start Poznań – 2), Kobiety amatorki (5), Mężczyźni zrzeszeni (11; Sokół Śrem – 8, Jedność Kościan – 3), Mężczyźni amatorzy (13).

Wszyscy startujący oddawali po 60 rzutów. Zrzeszeni grali obowiązkowo na lewym i prawym narzucie, a dla amatorów narzut był dowolny. Zwycięzcy kategorii otrzymali puchary, a wszyscy z miejsc 1-3 medale i dyplomy. W trakcie zawodów delegacja kręglarzy złożyła wiązankę kwiatów na grobie śp. Józefa Szczepaniaka.

MŁODZIEŻ

1. Adam Glapa (Śrem) – 418
2. Michał Piechocki (Śrem) – 355
3. Olga Gorczyńska (Poznań) – 344
4. Adam Gorczyński (Poznań) – 310
5. Paulina Maćkowiak (Śrem) – 219

KOBIETY AMATORKI

1. Romana Braun (Śrem) – 407
2. Grażyna Piechocka (Kołacin) – 379
3. Sylwia Krzyżańska (Kościan) – 369
4. Martyna Jankowiak (Śrem) – 367
5. Joanna Bartkowiak (Kościan) – 346

MĘŻCZYŻNI ZRZESZENI

1. Jacek Łaznowski (Sokół) – 439
2. Roman Robaszyński (Sokół) – 439
3. Rafał Wachowiak (Sokół) – 429
4. Andrzej Gorzkiewicz (Sokół) – 428
5. Wiesław Hantkiewicz (Sokół) – 427
6. Jacek Lewandowski (Sokół) – 425

KOBIETY ZRZESZONE

1. Małgorzata Bartkowiak (Sokół) – 421
2. Krystyna Kocemba (Sokół) – 415
3. Regina Gawłowska (Start) – 415
4. Krystyna Jechura (Sokół) – 404
5. Krystyna Łucka (Sokół) – 396
6. Galina Paszyńska (Jedność) – 340

MĘŻCZYŹNI AMATORZY

1. Jerzy Gorzkiewicz (Śrem) – 429
2. Andrzej Kalinowski (Śrem) – 413
3. Dawid Idziak (Śrem) – 410
4. Marek Matuszewski (Śrem) – 405
5. Adam Walewski (Śrem) – 397
6. Maciej Maćkowiak (Śrem) – 388

Zwycięzcy Memoriału Józefa Szczepaniaka od 2005 roku:

KOBIETY

2005 – Janina Frąckowiak
2006 – Maria Michałowska
2007 – Krystyna Jechura
2008 – Maria Michałowska
2009 – Maria Michałowska
2010 – Maria Michałowska
2011 – Zofia Sobek
2012 – Krystyna Kocemba
2013 – Małgorzata Bartkowiak

MĘŻCZYŹNI

2005 – Dariusz Kaczmarek
2006 – Wiesław Hantkiewicz
2007 – Sebastian Bugajewski
2008 – Tadeusz Szurmant
2009 – Andrzej Ślenzak
2010 – Roman Robaszyński
2011 – Artur Ratajczak
2012 – Roman Robaszyński
2013 – Jacek Łaznowski

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).