XXXIX Memoriał Józefa Szczepaniaka

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W tegorocznym Memoriale rozegranym w dniach 24-25 kwietnia udział wzięło 38 osób ze Śremu, Kościana, Poznania i Tarnowa Podgórnego. Memoriał rozgrywano w czterech kategoriach (w nawiasie liczba startujących w danej kategorii): Kobiety zrzeszone (10; Sokół Śrem – 7, Jedność Kościan – 2, Start Poznań – 1), Kobiety amatorki (5), Mężczyźni zrzeszeni (14; Sokół Śrem – 10, Jedność Kościan – 4), Mężczyźni amatorzy (9). Wszyscy oddawali po 60 rzutów. Zrzeszeni grali obowiązkowo na lewym i prawym narzucie, a dla amatorów narzut był dowolny.

WYNIKI

Kobiety zrzeszone:
1. Maria Michałowska (Sokół) – 434
2. Krystyna Kocemba (Sokół) – 424
3. Regina Gawłowska (Start) – 422
4. Dorota Borowiak (Jedność) – 422
5. Krystyna Jechura (Sokół) – 419
6. Jolanta Janowicz (Sokół) – 416

Kobiety amatorki:
1. Joanna Bartkowiak (Kościan) – 365
2. Bogusława Ułasewicz (Tarnowo Podgórne) – 317
3. Grażyna Tomaszewska (Śrem) – 315
4. Adrianna Wojciechowska (Kościan) – 310
5. Mirosława Wojciechowska (Kościan) – 299

Mężczyźni zrzeszeni:
1. Tomasz Wojciechowski (Sokół) – 443
2. Artur Ratajczak (Śrem) – 426
3. Roman Robaszyński (Sokół) – 426
4. Jacek Lewandowski (Sokół) – 423
5. Andrzej Gorzkiewicz (Sokół) – 420
6. Rafał Wachowiak (Sokół) – 417

Mężczyźni amatorzy:
1. Maciej Maćkowiak (Śrem) – 411
2. Dawid Idziak (Śrem) – 409
3. Witold Zemler (Kościan) – 374
4. Grzegorz Brodowiak (Kościan) – 369
5. Jerzy Mierzyński (Poznań) – 350
6. Jacek Maćkowiak (Kościan) – 328

Zwycięzcy kategorii otrzymali puchary, a wszyscy z miejsc 1-3 medale i dyplomy. W trakcie zawodów delegacja kręglarzy złożyła wiązankę kwiatów na grobie śp. Józefa Szczepaniaka.

Zwycięzcy Memoriału Józefa Szczepaniaka od 2005 roku:

Kobiety:
2005 – Janina Frąckowiak
2006 – Maria Michałowska
2007 – Krystyna Jechura
2008 – Maria Michałowska
2009 – Maria Michałowska
2010 – Maria Michałowska
2011 – Zofia Sobek
2012 – Krystyna Kocemba
2013 – Małgorzata Bartkowiak
2014 – Ewa Kuflińska
2015 – Maria Michałowska

Mężczyźni:
2005 – Dariusz Kaczmarek
2006 – Wiesław Hantkiewicz
2007 – Sebastian Bugajewski
2008 – Tadeusz Szurmant
2009 – Andrzej Ślenzak
2010 – Roman Robaszyński
2011 – Artur Ratajczak
2012 – Roman Robaszyński
2013 – Jacek Łaznowski
2014 – Marek Borowiak
2015 – Tomasz Wojciechowski

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).