XXXIX Memoriał W.Zielińskiego i J. Krukowskiego

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

6-9 grudnia 2018 r. na kręgielni klasycznej w Poznaniu rozegrano XXXIX Memoriał w. Zielińskiego i  J. Krukowskiego. Turniej jest trzecią odsłoną Młodzieżowego Grand Prix Polski. Zawody rozegrano w kategoriach dzieci, młodziczek i młodzików, juniorek i juniorów młodszych.

Zgłoszono łącznie 24 dzieci, 13 młodzików, 6 młodziczek, 11 juniorek młodszych, 12 juniorów młodszych z Poznania, Leszna, Tarnowa Podgórnego, Kościana, Sierakowa, Wronek, Gostynia.

W kategorii dzieci z naszego klubu wystartowało 3 dzieci: Tytus Koller, Oliwia Bobrowska oraz Szymon Bartkowiak zajmując kolejno 19, 22 i 24 miejsce

W kategorii młodzików nasz klub reprezentował Oliwier Wojciechowski, który strącił 325 kręgli a w kategorii juniorek młodszych Adrianna Wojciechowska uplasowała się na wysokim 4 miejscu zdobywając 471 kręgli automatycznie dostając się do ośmioosobowego finału.
Ostatecznie nasza zawodniczka zdobyła łącznie 907 pkt plasując się na 8 miejscu.

Ze sportowym pozdrowieniem

Sebastian Bartkowiak

 

 

 

 

 

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).