XXXVI Puchar Poznania w Kręglarstwie Klasycznym

Radosław Stachowiak

W dniach 29-31 sierpnia 2013 r. w kręgielni KS Czarna Kula im. Stanisława Gojżewskiego odbył się XXXVI Puchar Poznania w kręglarstwie klasycznym. W zawodach startowali także kościańscy kręglarze.

W konkurencji mikstów (startowało 18) zwyciężyli Izabela i Leszek Torka reprezentujący Alfę-Vector Tarnowo Podgórne. Miejsce drugie przypadło gospodarzom Julii Rzyha i Karolowi Kęsy. Miejsce trzecie zajął mieszany mikst Alfa-Vector/Czarna Kula w składzie Danuta Pribe i Marek Wojciechowski.

W konkurencji kobiet wystartowało 20 pań, a zwyciężyła reprezentantka Alfy-Vector Izabela Torka, przed Julią Rzyhą (Czarna Kula) i Martą Woźniak (Dziewiątka-Amica Wronki).

Najlepszym mężczyną został Marcin Grzesiak (Alfa-Vector), który wyprzedził swojego kolegę klubowego Leszka Torkę. Najniższy stopień podium przypadł Markowi Wojciechowskiemu z Czarnej Kuli Poznań. W zawodach wystartowało 36 panów.

WYNIKI –zobacz

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).