Zakończenie ligi parkietowej w Śremie

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

Prawie trzy miesiące trwały rozgrywki I i II Ligi Kręglarskiej 2012/2013. Startowało 16 drużyn, a o laury drużynowe i indywidualne walczyło 55 osób, w tym 22 kobiety i 33 mężczyzn. Wyniki publikowane były na bieżąco na stronie internetowej TKKF Sokół Śrem, a także w lokalnej prasie i telewizji Śrem.

W sobotę 2 lutego tuż po rozegraniu ostatniego turnieju I Ligi nastąpiło oficjalne zakończenie i podsumowanie rozgrywek. Na grających w Lidze czekało 6 pucharów, 31 medali i 39 dyplomów. Uhonorowano najlepszych w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych, a także tych, którzy ustanowili ligowe rekordy takie jak: najlepszy wynik drużynowy, najlepszy wynik indywidualny, najlepszy wynik na lewym torze, najlepszy wynik na prawym torze oraz największa łączna ilość strąconych “9”. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.

W ten sposób zakończyliśmy dziesiąty sezon Ligi Kręglarskiej. Organizatorem Ligi w pierwszym i drugim sezonie był ówczesny ŚOSiR, a Ognisko TKKF Sokół spełniało rolę współorganizatora. Rywalizacja toczyła się w połowie na torach klasycznych kręgielni ŚOSiR-u, a w połowie na torach parkietowych kręgielni Sokoła. Od 2006 roku jedynym organizatorem Ligi jest Ognisko TKKF Sokół.

W pierwszym sezonie, który rozpoczął się 18 grudnia 2003 roku startowało 5 drużyn reprezentujących 5 zakładów pracy. Liga nosiła wtedy nazwę Liga Zakładów Pracy w Kręglarstwie, a w drużynach mogli grać tylko pracownicy danego zakładu pracy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Te ograniczenia zostały zniesione od sezonu 2008/2009. Wtedy też po raz pierwszy w Lidze oprócz drużyn ze Śremu zagrały drużyny z Kościana. Ogółem w latach 2003-2013 w Lidze Kręglarskiej wystąpiło 47 drużyn.

Wyniki poszczególnych lig prezentowane są tutaj.

Na zakończenie ligi rozegrano jeszcze mecze barażowe, wyniki wyglądają następująco:

I spotkanie barażowe – 7.02.2013 – godz. 18:00

MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (765) – 3xB TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (729)
MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (Bartkowiak Sebastian – 276, Paszyńska Galina -256, Manujłow Witalij – 233) – 3xB TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (Borowiak Marek – 256, Brzóska Wiesław – 251, Krzyżańska Sylwia – 222)

II spotkanie barażowe – 7.02.2013 – godz. 19:30

3xB TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (792) – MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (786)
3xB TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (Borowiak Marek – 277, Brzóska Wiesław – 259, Borowiak Dorota – 256) – MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (Bartkowiak Sebastian – 278, Paszyńska Galina – 260, Manujłow Witalij – 248)

Suma: 3xB TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (1521) – MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN (1551)

Ze sportowym pozdrowieniem

“DOBRY RZUT”

/-/ Sebastian Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).