Zawodniczka z “Jedność” Kościan startowała kolejny raz w Kopenhadze

Sebastian Bartkowiak
Latest posts by Sebastian Bartkowiak (see all)

W dniach 21-22 listopada br. odbył się Puchar Danii w kręglarstwie klasycznym. W tym roku zameldowaliśmy się w Kopenhadze 6 osobową ekipą reprezentującą trzy polskie kluby kręglarskie: KS Czarna Kula Poznań, KS Polonia Łaziska Górne oraz TSKK Jedność Kościan. W zawodach wzięli również udział zawodnicy ze Szwecji, Czech, Słowacji, Niemiec i Danii.

W sobotę został rozegrany turniej mikstów. W tej konkurencji do szczęścia zabrakło nam naprawdę niewiele. Kręgielnia w Kopenhadze należy do bardzo wymagających i w związku z tym nie odnotowano wysokich rezultatów. Najlepszy polski mikst w składzie: Julia Rzyha i Maciej Dokowicz został sklasyfikowany na 5 miejscu (482+516). Do podium zabrakło 2 kręgli. Sobotnie gry były również startem eliminacyjnym w grze indywidualnej. Do finału awansowało 8 najlepszych kobiet i mężczyzn. Sztuka ta udała się dwóm naszym zawodniczkom. Julia Rzyha po eliminacjach zajmowała miejsce 5 z wynikiem 482 kręgle, Renata Skrzypczak natomiast miejsce 8 z wynikiem 475 kręgli. Straty do podium były jednak niewielkie – pierwsze trzy wyniki po eliminacjach to: 522, 497, 489. Galina Paszyńska (Jedność Kościan) oraz Maciej Dokowicz i Przemysław Dokowicz (Czarna Kula Poznań) niestety poza finałem.

Dziewczyny w finałowym starcie były bardzo skoncentrowane i dzięki konsekwentnej grze znacznie poprawiły swoje wyniki ze startu eliminacyjnego. Julia uzyskała wynik łączny 1008 kręgli (482+526), Renia z rewelacyjnym wynikiem finału łącznie 1022 kręgle (475+547). Z optymizmem oglądaliśmy więc drugi blok finałowy, który jak się okazało był bardzo emocjonujący, a zakończył się całkowitym odwróceniem klasyfikacji:). Zwyciężyła nasza zawodniczka reprezentująca barwy Polonii Łaziska Górne – Renata Skrzypczak. Za nią z wynikiem łącznym 1019 Dunka Anni Malm, trzecie miejsce również dla Dunki Heidi Poulsen (1011). Julia Rzyha zakończyła rywalizację na pechowym czwartym miejscu – szkoda bo do brązu było blisko.

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).