Życzenia świąteczno-noworoczne 2020

Radosław Stachowiak

Drodzy Kręglarze oraz Sympatycy klubu TSKK “Jedność”

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości i wszelkiego dobra.

Niech każda chwila tych Świąt będzie wyjątkowa, a Nowy 2021 Rok obdaruje Państwa pomyślnością,
szczęściem i nadzieją na lepsze jutro.

Zawodnikom Towarzystwa Sportowego Kręglarzy Kościańskich “Jedność” życzymy także,
aby nadchodzący rok obfitował w wiele sukcesów sportowych, tych wielkich i tych małych.

Wznoście się na wyżyny swoich możliwości, poprawiajcie rekordy, sięgajcie po puchary i medale,
a gdy zdarzy się przegrana miejcie przeświadczenie, że zrobiliście wszystko, co było w Waszej mocy.

Uprawiajcie sport dla własnej satysfakcji, ale również dla satysfakcji Waszych najbliższych oraz mieszkańców Kościana, których reprezentujecie na arenie krajowej i międzynarodowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej TSKK “Jedność”

/-/ Radosław Stachowiak

Prezes TSKK “Jedność”

/-/ Roman Bartkowiak

WESPRZYJ KLUB TSKK Jedność PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ


Jeśli chciałabyś/chciałbyś wspomóc finansowo statutową działalność stowarzyszenia możesz dokonać dowolnej wpłaty na poniższe konto:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział w Kościanie
Nr konta 46 2030 0045 1110 0000 0215 2580

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe TSKK Jedność

Osoba fizyczna lub osoba prawna (firma) przekazując darowiznę na rzecz TSKK Jedność będzie mogła odliczyć kwotę przekazanej darowizny od osiągniętego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na rzecz organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń), jeśli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i realizują jeden z 29 celów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klub TSKK Jedność jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), działa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wypełnia zawarty w niej cel – “wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” (art. 4 ust. 1 pkt 14 u.o.d.p.p.).