Aktualności

Zawiadomienie o zwyczajnym Zebraniu Walnym

2024-04-17 Zawiadomienie o zwyczajnym Zebraniu Walnym

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN

Informujemy, że Zwyczajne Walne zebranie Członków TSKK JEDNOŚĆ Kościan odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2024r. o godz. 19.15 w Świetlicy Wiejskiej w Kokorzynie przy OSP Kokorzyn.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZLONKÓW TOWARZYSTWA SPORTOWEGO KRĘGLARZY KOŚCIAŃSKICH „JEDNOŚĆ„

 26 kwiecień 2024r. godz.19.15 Świetlica Wiejska Kokorzyn

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Stwierdzenie przez przewodniczącego Zebrania , na podstawie listy obecności ważności Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
6. Przedstawienie przez prezesa Zarządu sprawozdania merytorycznego z działalności klubu za rok 2023. 
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa za rok 2023
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie uchwały w sprawie
a) Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
b) Sposobu rozdysponowania dodatniego wyniku finansowego za rok 2023
c) Ewentualne zmiany w Statucie
d) Zmiana opłaty składki członkowskiej
e) Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia
f) Nadanie godności członka honorowego
13. Wolne głosy i wnioski
14. Zakończenie obrad

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.